HİYERARŞİ KAVRAMI EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 558-568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı son yıllarda sıkça gündemde yer almaya başlayan derin ekoloji hareketinin nasıl bir hiyerarşik yaklaşımı benimsediğini analiz ederek ortaya koymaktır. Bu bağlamda derin ekoloji yaklaşımı, insanmerkezci ve çevremerkezci çevre etikleri açısından, kavramı bulan ve geliştiren Arne Naess’in görüşleri çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca derin ekoloji platformunun hiyerarşi kavramıyla ilgili iki ilkesi mevcuttur: 2- Yaşam formlarının zenginliği ve çeşitliliği bu değerlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur ve kendi başlarına da bir değerdir. 3- Yaşamsal gereksinimlerini karşılamak dışında insanların bu zenginliği ve çeşitliliği azaltmaya hakları yoktur. Hiyerarşik açıdan analizde insanmerkezci ögelere sahip olmakla beraber çevremerkezci bir bakış açısı daha baskındır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to analyse what kind of hierarchy approach is adopted by the deep ecology which is frequently on the agenda. In this respect, the deep ecology approach has been investigated, in terms of anthropocentric and ecocentric environmental influences by employing the work of Arne Naess, who found and developed the concept. In addition, the concept of deep ecology platform has two principles on the concept of hierarchy. 2. Richness and diversity of life forms contribute to the realization of these values and are also values in themselves. 3. Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs. In hierarchical analysis, although it has anthropocentric elements, the ecocentric point of view is predominant.

Keywords