BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK NAFTA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2292-2303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında Kuzey Amerika’da bir serbest ticaret bölgesi kurulması amacıyla 17 Aralık 1992’de imzalanan ve 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması objektif bir perspektifle incelenecek ve anlaşmanın ortaya çıkardığı sistem genel hatlarıyla değerlendirilmektedir. Bu makalede öncelikle bu üç ülkenin kendi aralarında oluşturdukları serbest ticaret bölgeleri ile devamında NAFTA’ya giden sürecin tarihsel arka planı incelenmektedir. Ayrıca üye ülke hükümetlerinin NAFTA’ya taraf olma nedenleri ile birlikte bu ülkelerde NAFTA’ya yönelik ortaya çıkan tepkiler ve endişeler analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda; anlaşma çevresel, tarımsal ve iş gücüne ilişkin bazı sorunlara sebep olsa da tüm NAFTA üyelerinin anlaşmadan ekonomik açıdan kazançlar elde ettiği görülmektedir. Dolayısıyla anlaşmaya ilişkin eleştiriler hala varlığını korusa da anlaşmanın uygulanmaya devam edeceği bu çalışmanın temel argümanını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the North America Free Trade Agreement (NAFTA) aiming to set a Free Trade Zone between the United States of America, Canada and Mexico signed on 17 December 1992, effective since 1 January 1994, will be reviewed from an objective perspective and the system presented by the agreement will be evaluated in general. The issue that will be primarily reviewed in this article is the background for the historical period that leads to NAFTA which enabled the free trade zone between these three countries. As well as analyze the reaction and worries arising regarding NAFTA in the three countries, concerning their governmental reasons and involvement in the agreement. As a result of the information reached: although the agreement involves environmental, agricultural and labor-related issues it is also seen that all three NAFTA member countries have profited from the deal in economic terms. Thus despite the criticism regarding the agreement, it will continue to be in effect, which is the basic argument of the study.

Keywords