GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ (1996-2016)

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2099-2109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada oluşan küreselleşme süreci, ülkeleri hem bu hızlı gelişimin olumlu etkilerinden faydalandırmak hem de oluşabilecek olumsuz etkilerinden korunmanın yollarını aramaya itmiştir. Ülkeler bir taraftan ticaretin serbestleştirilmesi yolu ile refah seviyelerini arttırırken karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı ülkeleri ise dış ticaretinin dışına itmeye çaba göstermişlerdir. Bu bağlamda Avrupa Birliği bu oluşumu en iyi örgütleyen ve günümüze kadar başarı ile taşıyan bütünleşme modeli olmuştur. Bu bütünleşmenin temelini ise Gümrük Birliği oluşturmaktadır. GB bir taraftan birlik içi ticareti serbestleştirirken ortak gümrük politikaları yolu ile birlik dışı ülkeleri ticaret saptırıcı etki altında bırakmayı amaçlamaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği 1963 tarihinde imzalanan Ankara anlaşması ile bir ortaklık ilişkisi kurmuş ve bu ilişkinin çerçevesini hazırlık, geçiş ve son dönem ile şekillendirmiştir. Son dönem ile 1996 tarihinde taraflar arasında Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Bu dönemden günümüze kadar Türkiye ekonomisi, statik ve dinamik olarak değişime uğramıştır. Bu makale 1996 ile 2016 yılları arasında Gümrük Birliği’nin Türk dış ticaretine etkileri ile rekabet, yatırım, maliyet ve teknoloji açısından görülen değişimi inceleme altına almıştır.

Keywords

Abstract

The globalization process in the world has driven countries to seek ways to both benefit from the positive effects of this rapid development and from the negative effects that may arise. Countries have increased welfare levels by liberalizing trade from one side, while countries that did not have comparative advantage have tried to push them out of foreign trade. In this context, the European Union has become the model of integration that best organizes this formation and carries with it the day-to-day success. The basis of this integration is the Customs Union. GB aims to free trade within the union from one side, but to exert unfair trade-distorting influence through common customs policies. The European Union and Turkey signed on in 1963 formed a partnership relations with Ankara agreement and the framework for the preparation of this has shaped the transition and final period. The Customs Union Agreement entered into force between the parties in the last period and in 1996. From this period until today, Turkey's economy has undergone changes as static and dynamic. This article examines the effects of the Customs Union on Turkish foreign trade between 1996 and 2016 with respect to competition, investment, cost and technology.

Keywords