TÜRKİYE’NİN 2023 TURİZM HEDEFİ NE OLMALI?

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 1982-1992
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2005 yılından beri Türkiye’nin turizmde 2023 hedeflerine ilişkin çeşitli kuruluşlar tarafından farklı tahminlerde bulunulmaktadır. Yapılan tahminlerin hangi araştırma metotlarına dayandırıldığı belirtilmediği gibi bazılarında da yüzdesel bir aritmetik ortalama kullanıldığı müşahede edilmiştir. Ancak tarafımızca 2006 yılında yapılan ekonometrik analiz ve tek değişkenli regresyonda öngörü (aralık ve nokta tahminleri) modeline göre dünyada yıllar itibariyle gerçekleşen ve 2023 tarihine kadar tahmin edilen global uluslar arası turist çıkışlarına göre ülkemize yurtdışından gelen turist sayısının tahmini yapılarak bir projeksiyon oluşturulmuştur. Yapılan araştırma sonuçlarından anlaşıldığı gibi 2006 - 2015 arasını kapsayan dönem için turist sayısı tahminlerinin bahsi geçen yıllarda gerçekleşen sayılarla hemen hemen aynı düzeyde olması önümüzdeki yıllar için de sonuçların sağlıklı olacağının işaretidir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin 2023 turizm hedefi ile ilgili öngörü analizi sonuçlarının yapılan diğer tahminlerle karşılaştırılmasının yanı sıra bu hedefin gerçekleşmesi için tarafımızdan sunulan öneriler bu çalışmanın sonuç bölümünde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Since 2005 various institutions have issued different estimates on the 2023 tourism targets. For some estimates which research method was based upon are unspecified and it has also been observed that for the others an arithmetic average percentage was used. However, according to the forecasting model ( interval & spot estimations ) of econometric analysis and single variadic regression made by us in 2006, as the years, the realized and the estimated global international tourists travelling abroad till 2023 in the world and the estimation of tourists coming to our country from abroad were formed in one projection. As it is understood from the results of the research, the number of tourist estimations for the period of 2006-2015 actualized as almost the same. We believe that for the coming years same healthy result will be achieved. In this scope, predictive analysis results related to the Turkey's 2023 tourism target as well as the comparison of other estimates for the realization of these objectives can be found in the conclusion part of this article.

Keywords


 • Chris Cooper, J. Fletcher ve diğerleri, Tourism Principles and Practice, Fourth Edition, Prentice Hall Financial Times, İngiltere, 2008.

 • Cüneyt Mengü, Ortadoğu Turizm Pazarının Türkiye Açısından Analizi, yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, s. 61.

 • DPT (2006), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007 – 2013) – Turizm Ön İhtisas Kurulu Raporu, Ankara.

 • DPT (2006), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007 – 2013), Ankara.

 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Dokuzuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu,Stephen J. Page ve J. Connell, Tourism A Modern Synthesis, Third Edition, South Western Cengage Learning EMEA, İngiltere, 2009.

 • T.C. Başbakanlık DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2007, s.92.

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007,Tourist Arrivals Statistics (2000 – 2007), http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist- arrivals&int=-1&date=2008, Erişim Tarihi: 09.06.2012.

 • TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği), http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/2023-turkiye- turizm-stratejileri-sunumu_1913.html, Erişim Tarihi: 09.06.2012.

 • TYD (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği), http://www.ttyd.org.tr/arama-sonuclari.aspx?q=2023, Erişim Tarihi: 09.06.2012.

 • TYD Turizm 2023 Hedefi, http://www.ttyd.org.tr/2023-e-dogru-turk turizminde-yatirim-hamlesi.html.UNWTO Tourism 2020 Vision, http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm, Erişim Tarihi: 01.06.2012.

 • UNWTO, Tourism Highlights 2014 Edition (2010 – 2014), http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto- tourism-highlights-2012-edition, Erişim Tarihi: 27.10.2014.

 • UNWTO, Tourism Highlights Edition 2015

 • UNWTO, World Tourism Barometer, http://mkt.unwto.org/en/barometer (2000- 2011 için)

 • UNWTO, World Tourism Performance 2011 and Outlook 2012,http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_pisa_2011_2.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2012.

 • UNWTO, Yearbook of Tourism Statistics, , (2007 – 2010) http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/2012noteseng.pdf, Erişim Tarihi: 25.06.2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics