ANADOLU’DA ESKİ HİTİT DÖNEMİ MÜHÜRLERİ VE MÜHÜR BASKILARI ÜZERİNDE KUŞ-İNSAN KARIŞIMI VARLIKLAR

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2189-2196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusunu, Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan karışımı varlıklar içermektedir. Sözkonusu çalışmada mühürler ve mühür baskıları üzerinde betimlenen kuş-insan karışımı varlıkların ikonografik olarak değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmaktadır. Kuş-insan karışımı varlıklar, bulundukları tasvir sahnesi içerisindeki fonksiyonları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Anadolu’da Eski Hitit Dönemi mühürleri ve mühür baskıları üzerinde betimlenen sözkonusukuş-insan karışımı varlıkların dönemin toplumlarının dinsel anlayışlarını ve inançlarını belirleyen önemli motifler olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında Mezopotamya tasvir sanatındabetimlenen kuş-insan karışımı varlıklar, Anadolu’da ele geçen örnekleriile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The topic of this study contains bird-man mixture creatures depicted on stamps and seals of Old Hittite Period in Anatolia. In the study in question, it is tried to carry out the iconographic evaluation of bird-man mixture creatures depicted on the stamps and seals. Within the context of the study, the mixed creatures with bird head and human body depicted on the stamps and seals are tried to be evaluated. Within the context of the said study, bird-man mixture creatures depicted on the stamps are evaluated taking their functions in the described scenes into consideration. Bird-human mixture creatures in question depicted on stamps and seals are tried to be focused on since they are significant motives determining the religious understanding and beliefs of the communities of that period. Within the context of the study, man-animal mixture creatures depicted in depiction art of Mesopotamia are endeavoured to be assessed by comparing them to the samples obtained in Anatolia.

Keywords