TMS/TFRS VE VUK ÇERÇEVESİNDE DEĞER, DEĞERLEME VE ÖLÇÜM

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1310-1325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin hızlı bir şekilde hayatın her alanında etkisini göstermesi, ortak bir finansal raporlama standartlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’de ise Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarının birebir çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartları yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), mevcut muhasebe uygulamaları ve finansal raporlama sistemine önemli değişiklikler getirmektedir. Bu süreçte, TMS ve VUK uyarınca varlık ve borçların değerleme esasları ve bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların işletmeler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, TMS ve VUK uyarınca değerleme esaslarının incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Showing impact of globalization in a swift way and in all areas of life has brought the improvements to establish and implement the common financial reporting standards. In Turkey, Turkish Accounting Standards have been published and entered into force which is financial reporting standards’ one-to-one translation published by the International Accounting Standards Board. Turkish Accounting Standards introduce significant changes in current accounting practices and financial reporting system. In this process in accordance with Turkish Acccounting Standards and Tax Procedure Law, the bases of valuation of assets, liabilities and equity items and the similarities and differences between them should be known by the firms. In this context, it is aimed to examine and compare the valuation principles of asset and liabilities and equity components in accordance with TAS and TPL.

Keywords