YAŞLI AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİNDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1394-1399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin ırk, dil, din, etnik köken ve cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı ise bireylerin yaşlarına göre genellemelerden kaynaklanan bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü yaşlanma süreci ve dolayısıyla yaşlı bireyleri işe yaramaz olarak tanımlamakta, üretkenlik konusunda yetersiz olarak görmektedir. Yaşlı bireylerin “tecrübe ve bilgelik” gibi olumlu özellikleri önemsenmemekte ve en önemlisi yaşlı bireyler toplum tarafından sosyal dışlanmaya maruz bırakılmaktadır. Temelinde insan hakları ve sosyal adalet bileşenlerinin olduğu sosyal hizmet disiplininde, toplumda bireylere yönelik baskı, önyargı, ayrımcı tutum, ötekileştirme gibi durumlarda sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları önemlidir. Bu çalışmada yaşlı ayrımcılığı kavramı incelenerek bu bağlamda sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları değerlendirilmiştir. Yaşlı ayrımcılığı bağlamında sosyal hizmet alanına katkı sağlayacak bu çalışmanın uygulama sürecinde sosyal hizmet uzmanlarına ve multi-disipliner çalışmalarda profesyonellere rehberlik etmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is defined as discrimination to make an unfair discrimination or discrimination against each other based on race, language, religion, ethnicity and gender. Ageism is a type of discrimination arising from generalities according to the age of the individual. This type of discrimination describes elders as useless. The elderly are subject to social exclusion by the society. The roles and responsibilities of the social worker are important in the discipline of social work, in the case of oppression, prejudice, discriminatory attitudes, and otherization towards the individual in society. In this study, ageism was examined and the roles and responsibilities of the social worker were evaluated in this context. It is believed that this work, which will contribute to the field of social services in the context of ageism, is important for guiding social workers and multi-disciplinary professionals in the implementation process.

Keywords


 • Akdemir, N., Çınar, F. & Görgülü, Ü. (2007) Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Turkish Journal of

 • Akdemir, N., Çınar, F. & Görgülü, Ü. (2007) Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Turkish Journal of Geriatrics, 10(4): 215-222.

 • Akgün, S., Bakar, C. & Budakoğlu, I. (2004). Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus eğilimi, sorunları ve iyileştirme önerileri. Geriatri, 7(2): 105-110.

 • Arun, Ö. & Pamuk, D. (2014). Kurumsal bakım sektöründe ageism: Yaşlı bakım personelinin yaşlanma veyaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumlarının nedenleri ve müdahale önerileri. Mediterranean Journal of Humanities, IV/2, 19-33.

 • Aykan, H. & Wolf, D. A. (2000). Traditionality, modernity, and household composition. Research on Aging, 22, 395-421.

 • Beers, M.H. & Berkow, R. (2000). Comprehensive geriatric assessment: Basic of geriatric care-geriatric social work. The Merck Manual of Geriatrics (3rd. Ed.), New Jersey.

 • Butler, R. (1987). ‘Ageism’, in the encyclopaedia of aging. New York: Springer. Bytheway, B. (1995). Ageism. Buckingham: Open University Press.

 • Clark, A. (2009). Ageism and age discrimination in social care in the United Kingdom. London: Department of Health, Centre for Policy on Ageing.

 • Coban, A. & Şirin, A. (2005). Ailede yaşlı bakımı. Hemşirelik Forumu, Mayıs-Haziran, 56-61.

 • Danış, M.Z. (2009). Türkiye’de yaşlı nüfusun yalnızlık ve yoksulluk durumları ve sosyal hizmet uygulamaları açısından bazı çıkarımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2):67-84.

 • Drennan, J., Treacy, M.P., Phelan, A., Quin, S., Lafferty, A., O’Loughlin, A., Fealy, G., McNamara, Naughton,C., Bury, G., Connolly, M., Butler, M., Delaney, L., Kelleher, C. & Harmon, C. (2009). Public perceptionsof older people and ageing: A literature review. Dublin: National Centre for the Protection of Older People.

 • Duncan, C. & Loretto, W. (2004). Never the right age? Gender and age-based discrimination in employment. Gender, Work and Organization, 11(1): 95-115.

 • Fenge, L.A. (2001). Empowerment and community care-projecting the ‘voice’ of older people. Journal of Social Welfare and Family Law, 23(4): 427-439.

 • IASW – SIGA. (2011). The role of the social worker with older persons. Prepared by: The Irish Association of Social Workers’ (IASW) Special Interest Group on Ageing (SIGA).

 • Kalınkara, V. (2011). Temel gerontoloji yaşlılık bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Konak, A. & Çiğdem, Y. (2005). Yaşlılık olgusu: Sivas huzurevi örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1): 23-63.

 • Koşar, N. (1996). Sosyal hizmetlerde yaşlı refahı alanı. Ankara: Şafak Matbaacılık.

 • Lymbery, M. (2005). Social work with older people: Context, policy and practice, London: Sage Publications. ISBN 1-4129-0204-5.

 • Mellor, M.J. & Lindeman, D. (1998). The role of the social worker in interdisciplinary geriatric teams. Journal of Gerontological Social Work, 30(1), 33-40.

 • Onat, Ü. (2005). Yaşlılar için sosyal hizmetler. Yaşlılar ve Belediyeler. Belediyecilik ve Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi. Ankara. 81-83.

 • Önal Dölek, B. (2013). Gerontolojik ve geriatrik sosyal hizmet. Sosyal politika ve kamu bileşenleriyle sosyalhizmet temelleri ve uygulama alanları. (ss. 279-297). (Yay. Haz.:Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman) Ankara: Maya Akademi.

 • Palmore, E.B. (1999). Ageism: Negative and pozitive. New York: Springer Publishing Company.

 • Reed, J., Cook, M., Cook, G., Inglis, P. & Clarke, C. (2006). Specialist services for older people: issues of negative and positive ageism. Ageing and Society, 26, 849-865.

 • Tinker, A. (1994). Elderly people, discrimination and some implications for interprofessional work. Journal of Interprofessional Care, 8(2): 193-201.

 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. DoktoraTezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı.

                                                                                                    
 • Article Statistics