YAŞLI AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİNDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1394-1399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin ırk, dil, din, etnik köken ve cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı ise bireylerin yaşlarına göre genellemelerden kaynaklanan bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü yaşlanma süreci ve dolayısıyla yaşlı bireyleri işe yaramaz olarak tanımlamakta, üretkenlik konusunda yetersiz olarak görmektedir. Yaşlı bireylerin “tecrübe ve bilgelik” gibi olumlu özellikleri önemsenmemekte ve en önemlisi yaşlı bireyler toplum tarafından sosyal dışlanmaya maruz bırakılmaktadır. Temelinde insan hakları ve sosyal adalet bileşenlerinin olduğu sosyal hizmet disiplininde, toplumda bireylere yönelik baskı, önyargı, ayrımcı tutum, ötekileştirme gibi durumlarda sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları önemlidir. Bu çalışmada yaşlı ayrımcılığı kavramı incelenerek bu bağlamda sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları değerlendirilmiştir. Yaşlı ayrımcılığı bağlamında sosyal hizmet alanına katkı sağlayacak bu çalışmanın uygulama sürecinde sosyal hizmet uzmanlarına ve multi-disipliner çalışmalarda profesyonellere rehberlik etmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is defined as discrimination to make an unfair discrimination or discrimination against each other based on race, language, religion, ethnicity and gender. Ageism is a type of discrimination arising from generalities according to the age of the individual. This type of discrimination describes elders as useless. The elderly are subject to social exclusion by the society. The roles and responsibilities of the social worker are important in the discipline of social work, in the case of oppression, prejudice, discriminatory attitudes, and otherization towards the individual in society. In this study, ageism was examined and the roles and responsibilities of the social worker were evaluated in this context. It is believed that this work, which will contribute to the field of social services in the context of ageism, is important for guiding social workers and multi-disciplinary professionals in the implementation process.

Keywords