MONTESSORİ YAKLAŞIMININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1212-1216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Montessori yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal yaşam becerilerine etkisi literatür taraması yöntemi ile incelenmiştir. Pek çok kaynakta hayatın duyarlı yılları olarak tanımlanan okul öncesi dönemde çocukların yaşama uyum sağlamasında sosyal gelişim önemlidir ve sosyal becerilerin yeri oldukça büyüktür. Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek için geleneksel eğitim programlarına alternatif, çağdaş eğitim yaklaşımları ve programlar geliştirilmektedir. Günümüzde halen güncelliğini koruyan çocuk merkezli bu yaklaşımlardan birisi de Montessori yaklaşımıdır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Montessori yaklaşımının özellikle karma yaş uygulaması ile çocukların farklılıklara saygı duymasını ve akranlarıyla işbirliğine fırsat vererek sosyal yaşam becerilerinin gelişmesini desteklediği görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of the Montessori approach on the social skills of pre-school children was examined by literature review method. In preschool period which is defined as sensitive years of life in many sources, social development is important for children to adapt to life and the place of social skills is quite large. Contemporary educational approaches and programs are being developed to support children's social development alternative to traditional training programs. One of these child-centered approaches that are still maintain the updated today is the Montessori approach. When the studies are examined, it seems that the Montessori approach especially with mixed age practice, supports the development of social life skills by giving children the chance to respect differences and to cooperate with their peers

Keywords