Bulgaristan’da Yerel Yönetimler

Author :  

Year-Number: 2017-4
Language : null
Konu :
Number of pages: 12-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletler, ulusal sınırları içinde yaşayan vatandaşlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve genel çıkarlarını korumak adına iki temel örgütlenmeye sahiptir; merkezi yönetimler ve yerel yönetimler. Yerel yönetimler, yerel bir topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş demokratik ve özerk birimlerdir. Bu çalışmada Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yerel yönetim yapılanması ele alınmıştır. Ülkedeki yerel yönetim yapılanmasının tarihsel evrimi incelenerek, yasal çerçevesiyle günümüz yapılanmasına değinilmiştir. 1991 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nda yerel yönetimler ayrı bir bölümde "Yerinden Yönetim ve Yerel İdare” başlığı altında düzenlenmiştir. Anayasanın ilk bölümünde yerel özyönetim şu şekilde ilan edilmiştir: "Bulgaristan Cumhuriyeti, yerel öz yönetim temelinde birleşik bir devlettir". Anayasa’nın 135.maddesine göre, Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları belediye ve bölge idaresi olmak üzere ikili bir idari yapıya sahiptir.

Keywords

Abstract

States have two basic organizations in order to meet the common needs of their citizens living in their national borders and to protect their general interests; Central and local governments. Local governments are democratic and autonomous units established to meet the common needs of a local community. In this study, the local governance structure of the Republic of Bulgaria was discussed. The historical evolution of the local governance structure in the country is examined and its current structure is addressed by legal framework. In the Constitution of the Republic of Bulgaria, which was adopted in 1991 and is still in force, the local administrations were organized under the heading of "Local Government and Local Government" in a separate section. In the first part of the Constitution, the local self-government was proclaimed as follows: "The Republic of Bulgaria is a unified state on the basis of local self-government". According to Article 135 of the Constitution, the territory of the Republic of Bulgaria has a dual administrative structure, namely the municipality and the regional administration.

Keywords


 • Bulgaristan’da Bölgeler, http://www.mrb.government.bg, Erişim Tarihi: 03.01.17Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Bulgaria_ 2007?lang=en Erişim Tarihi: 20.12.16.

 • Borissova, O. (1999). “Public administration reform in Bulgaria”, Central and 0Eastern Europe onthe Way into the European Union: Reforms of Regional Administration in Bulgaria, the CzechRepublic, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, Editör: Erıc Von Breska, Martın Brusıs, ss.123- 134.

 • Dragnev, D.; Kalchev, D., Kostadinov, Y., Petkov, R., "Upravlenieto- Regionite”, Ot Deveti Do Deseti, Editör: Dimitar İvanov, http://www.omda.bg, Erişim Tarihi: 28.12.2016.

 • Drumeva, E. (2001). “Local Government in Bulgaria”, Stabilization of Local Government, Editör: Emilia Kandeva, OSI/ILGI, Budapeşt, Hungary.

 • Dryanova, A.M. (2013). “ Yerel Yönetimler Reformu Bağlamında Türkiye ve Bulgaristan YerelYönetimlerinin Karşılaştırmalı Analizi” ; Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Güzelev, V. ve Kiskinova, L. (2011). "Darjavno Ustroystvo”, Golyama Entsiklopediya Balgariya, Cilt 2, Editör: Vasil Güzelev, Trud Yayınları, Sofia.

 • Kiskinova, L., (2011). Administrativno- Teritorialno Ustroystvo”, Golyama Entsiklopediya Balgariya, Cilt 2, Editör: Vasil Güzelev, Trud Yayınları, Sofia.

 • Kitanov, V. (2005). "Za Rolyata Na Obsthinite Pri Formiraneto Na Balgarskoto Otnoshenie KamOsmanskata Vlast Prez Epohata Na Vazrajdaneto” “Balgarska İstoriya İ Arheologiya” ve “Obsthaİstoriya” Konferansı, Blagoevgrad, ÜZU Neofit Rilski, http://www.mrb.government.bg, Erişim Tarihi: 28.12.16.

 • Kuyucuklu, N. (1987). “Balkan Ülkeleri İktisadı 2- Bulgaristan”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları

 • Martin, J. (1987). ‘Management Development Revisited’, AITD (ACT) Newsletter, Canberra, April.Parushev, V., (1939). "Parvite Balgarski Obstini (Po Sluçay 60 Godini Ot Otvaryane Na Uçreditelnoto Sabranie)” Obstinska Avtonomiya Sayı 2-3.

 • Resmi Gazete - Bulgaristan, 1991, No:77.

 • Ruseva, Z., "Pregled Na Balgarskoto Zakonodatelstvo Svarzano S Mestnoto Upravlenie İAdmistrativno-Teritorialnoto Delenie V Perioda 1879-1939”, http://www.mrb.government.bg,Shivergueva, M. (2009). “South-Eastern European developments on the administrative convergenceand enlargement of the European Administrative Space in Balkan states”, Reforms of Bulgarian Public Administration, New Bulgarian University, Sofıa.

 • Türker, M. (1999). “Bulgaristan'da Mahalli İdareler”, T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics