Serhan Yasdıman’ın “O Kişi” Şarkısındaki Gitar İcrasının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 22:16:53.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 835-851
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiyede yapılan stüdyo kayıtlarında, tür ne olursa olsun çoğunlukla gitar kullanılmaktadır. Bunun nedeni gitarın eşlik çalgı olarak çalınan ezgiye dinamizim getirmesi ve ritmik olarak o ezgiyi güçlendirmesidir. Bu çalışmada Türkiyede yapılan stüdyo kayıtlarında öne çıkan (alfabetik sırayla) Erdem Sökmen, Erdinç Şenyaylar, Serhan Yasdıman ile görüşülmüştür. Görüşülen müzisyenlerden kayıtlarda sıklıkla kullanılan gitar teknikleri tespit edilmiştir. Sonrasında Serhan Yasdıman'ın tavsiyesi üzerine Ahmet Kutsi Karadoğan'ın (Kutsi) seslendirdiği "O Kişi" adlı şarkının örnek müzik eseri olarak incelenmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In studio recordings made in Turkey, the guitar is often used, regardless of the genre. The reason for this is that the guitar, as an accompaniment instrument, brings dynamism to the melody played and rhythmically strengthens that melody. In this study, we interviewed (in alphabetical order) Erdem Sökmen, Erdinç Şenyaylar, Serhan Yasdıman, who are prominent in studio recordings made in Turkey. The guitar techniques frequently used in the recordings were identified from the interviewed musicians. Afterwards, upon Serhan Yasdıman's recommendation, the song "O Kişi" performed by Ahmet Kutsi Karadoğan (Kutsi) was analyzed as a sample music piece.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics