Cinsiyet ve Girişimcilik: Kadın Girişimcilerin ve Girişimci olmayanların Girişimcilikte Karşılaştıkları Algılar ve Zorluklar- Herat Afganistan

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:49:10.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 644-650
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afganistan toplumunu etkileyen önemli konulardan biri de kadın girişimciliğine gösterilen ilgidir. Kadınların geleneksel rollerinin değişmesi ve çeşitli alanlara katılım taleplerinin artması artık Afgan toplumunda yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Bu durum son yıllarda değerler sistemindeki değişimin, demokratik düşüncenin gelişmesinin, toplumsal farkındalığın yaygınlaşmasının, kadınların eğitiminin artmasının, ekonomik ve sosyal yapıların dönüşümünün sonucudur. Yoğun ev işi gerektiren makine ve ekipmanların ortaya çıkmasıyla birlikte kadınların boş zamanları azalmakta ve kadınlar ev ortamı dışında da ekonomik faaliyetlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle kadınların üretimde ve girişimcilikte giderek artan bir rolü var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapısal farklılıkların varlığı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadınların ekonomik alana katılımının gerekliliği, gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciliğini engelleyen yapıların incelenmesi ihtiyacını göstermektedir. Çalışan kadınların sayısında ciddi bir artış Afgan toplumunun yadsınamaz bir gerçeğidir. Bununla birlikte, çalışan kadınların az bir kısmı girişimcidir. Aslında bu araştırma, Herat şehrinde kadın girişimcilerin ve girişimci olmayanların girişimcilik konusunda karşılaştıkları algıları ve zorlukları belirlemeyi amaçlamaktadır. 147 katılımcıdan alınan nicel anket verilerinin yanı sıra girişimcilikle karşı karşıya olan kadın girişimciler ve girişimci olmayanlardan oluşan iki odak grupla nitel veri görüşmelerinden yararlanılan bu çalışma, kadınların ekonomiye katılımının ülkenin kalkınması için gerekliliğine göre, kadınların ekonomiye katılımının ülke kalkınması için gerekliliğine göre, Bu makale, Herat şehrinde kadın girişimcilerin ve girişimci olmayanların girişimcilik konusunda nelerle karşılaştıklarını ve bu algıların ve zorlukların kadınların girişimcilik kapasitelerini nasıl azaltabileceğini açıklamaktır. Bir yandan da kadın girişimciliğine fırsatlar yaratın. Toplumdaki kadın girişimcilerin potansiyelini ve toplumun bu yetenekleri sürdürülebilir kalkınma için nasıl kullanabileceğini gösterebilir.

Keywords

Abstract

One of the important issues that affects Afghanistan's society is attention to women's entrepreneurship. Changing the traditional roles of women and their growing demand for participation in various fields has now become an undeniable reality in Afghan society. This situation is the result of a change in the value system, the growth of democratic thought, the spread of public awareness, the rise of women's education, and the transformation of economic and social structures in recent decades. With the emergence of machines and equipment that require intensive domestic work, it reduces women's leisure time, and women can take on economic activities outside the home environment. For this reason, women gradually play an increasing role in production and entrepreneurship. The existence of structural differences between developed and developing countries and the need for women's participation in the economic field to achieve sustainable development show the need to examine the structures that impede the entrepreneurship of women in developing countries. A significant increase in working women is an undeniable fact of Afghan society. Nevertheless, a few employed women are entrepreneurs. In fact, this research seeks to identify the perceptions and challenges that female entrepreneurs and non-entrepreneurs face in entrepreneurship in Herat City. This study, utilizing quantitative survey data from 147 respondents as well as qualitative data interviews with two focus groups of female entrepreneurs and non-entrepreneurs facing entrepreneurship, According to the necessity of women's participation in the economy for the development of the country, the purpose of this article is to explain what female entrepreneurs and non-entrepreneurs face in entrepreneurship in Herat City and how these perceptions and challenges can reduce women's entrepreneurial capacities. On the other hand, create opportunities for female entrepreneurship. Can demonstrate the potential of female entrepreneurs in the community and how society can use these capabilities for sustainable development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics