Endonezya Bali’ye Özgü Çift Katlı İkat Dokumalar

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:41:02.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 660-667
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dokuma insanlık tarihi kadar eski bir sanat olup, temel bir ihtiyaçtan-örtünme gereksiniminden doğmuştur. İnsanlar doğal şartlardan korunmak ve rahat hareket edebilmek için esnek dokusal yüzeyler oluşturmuşlardır. Zamanla dokuma sanatı ekonomik, kültürel, iklimsel ve dini gibi çeşitli etkenlerden etkilenerek gelişmiş ve insanların sosyal yaşantısıyla bütünleşmiştir. Dokuma sadece pratik bir işlevi yerine getirmekle kalmayıp estetik ve kültürel değerleri de taşıyan bir sanat formu olarak kabul edilmektedir. İkat dokumalar ipliklerin boyanması ve ardından dokunmasıyla oluşturulan geleneksel bir tekstil sanatıdır. Bu teknik, özellikle desenlerin ve renk geçişlerinin belirgin olduğu kumaşlar üretmek için kullanılır. İkat dokuma dünya genelinde birçok kültürde bulunur ve her biri kendine has teknikler, motifler ve renkler kullanır. Türkiye’de ikat dokuma, özellikle Gaziantep bölgesinde “kutnu” olarak bilinen kumaşlar ve Trabzon ile Rize’de “keşan” olarak adlandırılan kumaşlarla tanınır. Bu kumaşlar zengin renkleri ve karmaşık desenleriyle dikkat çeker ve geleneksel giysilerde, ev tekstillerinde ve diğer dekoratif amaçlarda kullanılır. İkat dokuma, aynı zamanda kültürel mirasın bir parçası olarak görülür ve el sanatlarının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşır. Endonezya’da ikat dokuma özellikle Sumba adası gibi yerlerde geleneksel bir tekstil sanatı olarak büyük önem taşır. Bu bölgede, ikat kumaşları genellikle el tezgâhlarında ve karmaşık bağlama ve boyama teknikleri kullanılarak üretilir. Endonezya ikatı, desenlerin ve renklerin zenginliği ile tanınır ve genellikle geleneksel giysilerde, seremoni kıyafetlerinde ve diğer kültürel etkinliklerde kullanılır. Endonezya ikat dokuması aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilir ve bu sanat formunun korunması ve devam ettirilmesi, yerel topluluklar için büyük önem taşır. Bu çalışmada bir araştırma makalesidir. Endonezya Bali’ye özgü çift katlı ikat dokumalar araştırılmış ve anlatılmıştır. İkat dokuma, dokumaların sınıflandırılması, kullanılan hammaddeler, ikat dokumanın yapılışı ve boyama yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Keywords

Abstract

Weaving is an art as old as human history, and it arose from a basic need - the need to cover. People have created flexible textural surfaces to protect themselves from natural conditions and to move comfortably. Over time, the art of weaving has developed under the influence of various factors such as economic, cultural, climatic and religious and has been integrated with people's social life. Weaving is considered an art form that not only fulfills a practical function but also carries aesthetic and cultural values. Ikat weaving is a traditional textile art created by dyeing and then weaving threads. This technique is used to produce fabrics where patterns and color transitions are particularly evident. Ikat weaving is found in many cultures around the world, each using unique techniques, motifs, and colors. In Turkey, ikat weaving is especially known for fabrics known as "kutnu" in the Gaziantep region and "keşan" in Trabzon and Rize. These fabrics attract attention with their rich colors and intricate patterns and are used in traditional clothing, home textiles and other decorative purposes. Ikat weaving is also considered a part of cultural heritage and is important for the preservation and development of handicrafts. In Indonesia, ikat weaving is of great importance as a traditional textile art, especially in places such as the island of Sumba. In this region, ikat fabrics are generally produced on hand looms using complex binding and dyeing techniques. Indonesian ikat is known for its richness of patterns and colors and is often used in traditional clothing, ceremonial wear, and other cultural events. Indonesian ikat weaving is also considered part of the cultural heritage of the region, and the preservation and perpetuation of this art form is of great importance to local communities. This study is a research article. Double-layered ikat weavings, unique to Bali, Indonesia, have been researched and described. Information about ikat weaving, classification of weavings, raw materials used, making of ikat weaving and dyeing methods is given.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics