Ortaokul Öğrencilerinin Video Oyun Oynama Alışkanlıklarının ve Görsel ve İşitsel Tepki Sürelerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:59:30.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 356-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıkları ile görsel ve işitsel reaksiyon süreleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya farklı sınıflardan toplam 168 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öncesinde, öğrencilere araştırma süreci hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan ve bilgisayar oyunu oynama davranışları ile ilgili görüşlerini içeren bir anket uygulanmıştır. Ardından, görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarını ölçmek için bilgisayar üzerinden testler yapılmıştır. Testler, her katılımcı için sakin ve dış etkenlerden uzak bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ve ankete verilen cevaplar SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, dijital oyun oynayan öğrencilerin görsel reaksiyon sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu (p< 0.05) ancak işitsel reaksiyon sürelerinde dijital oyun oynayanların lehine bir artış olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir (p>0.05). Bu bağlamda, dijital oyunların görsel reaksiyon sürelerini etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the relationship between middle school students' habits of playing digital games and their visual and auditory reaction times. A total of 168 middle school students from different classes participated in the research. Prior to the study, students were briefed about the research process. Participants were administered a questionnaire prepared by the researcher, focusing on their gaming behaviors. Subsequently, tests were conducted via computer to measure visual and auditory reaction times. The tests were conducted in a calm environment, free from external influences, for each participant. The data obtained and the responses to the questionnaire were analyzed using the SPSS 22.0 package program. The results indicate a statistically significant difference in the visual reaction times of students who play digital games compared to those who do not (p< 0.05), while there was no statistically significant difference in auditory reaction times, despite a favorable increase for those who play digital games (p>0.05). In this context, it can be concluded that digital games may influence visual reaction times.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics