İncinebilir/ Savunmasız/ Dezavantajlı Kadınlar ve Şiddet

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-25 18:09:47.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşilerik
Number of pages: 117-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derlemenin amacı, kırılgan gruplardaki kadınların toplum içerisinde karşılaştıkları ayrımcılık ve şiddeti ortaya koyabilmektir. Bu amaçla literatürde kırılgan gruplar içerisinde yer alan engelli, yaşlı, gebe, yoksul, tutuklu, mülteci, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ) ve tek ebeveynli kadınlara yönelik olan şiddet küresel ve ulusal yazındaki kaynaklardan yararlanılmış ve teorik çerçevede incelenmiştir. Ayrıca kırılgan gruplarda yer alan kadınların kendilerine özgü sorunlarına ve dezavantajlılık hallerine odaklanılmıştır. Çoklu kırılganlıkların bir arada görülmesi sonucunda maruz kalınan ayrımcılık ve şiddetin oranı da artmaktadır. Farklı kırılganlıklara sahip kadınların maruz kaldığı şiddet çok boyutludur. Bu kırılganlıkları artıran ve sonucunda şiddeti ortaya çıkaran nedenler derleme çalışması içerisinde kadın sağlığına etkileriyle birlikte sosyolojik bakışla ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

This review aims to identify discrimination and violence against women in vulnerable groups. To this end, violence against disabled, elderly, pregnant, poor, imprisoned, refugee, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex (LGBTI), and single-parent women in vulnerable groups will be analyzed within a theoretical framework using global and national literature. It also focuses on the specific problems and disadvantages faced by women in vulnerable groups, as a result of the multiple vulnerabilities, the rate of discrimination and violence increases. The violence experienced by women with multiple vulnerabilities is multidimensional. In this study, the reasons that increase these vulnerabilities, and consequently lead to violence, have been attempted to be identified from a sociological perspective, together with their effects on women's health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics