Ahşabın Tasarım Nesnesi Olarak Sürdürülebilirliği Ve Geri Dönüşümü: KOMEK Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:11:42.0
Language : Türkçe
Konu : El Sanatları
Number of pages: 104-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, günlük kullanımda karşımıza çıkan ve kullanım süresini doldurup atık hale gelen, ahşap ürünlerin geri dönüşümünü ele almaktadır. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde geri dönüşüm işlemlerinde materyaller üzerine uygulanan teknikler araştırmaya eklenerek, üretim yöntemleri aktarılmıştır. Çalışmanın bulgular bölümü geri dönüştürülmek amacıyla elde edilen ürünlerin üretim süreçlerini ve tasarım özelliklerini kapsamaktadır. Sonuç ve öneriler kısmı ise çalışma kapsamında değerlendirilen geri dönüştürülmüş ürünlerin, farklı teknik ve üst yüzey işlemi kullanılarak tasarlandığı ve sürdürülebilir ürün tasarımına katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın amacı, geleneksel yöntemlerden yararlanarak, teknolojik koşullar altında, üst yüzey işlemleri uygulanmış atık ahşap ürünlerin yeniden hayata dönüştürülmesi üzerine bir inceleme yapmaktır.

Bu çalışma nitel bir araştırma olup KOMEK (Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) bünyesinde, ASEM (Aile Sanat Eğitim Merkezi) kurslarında, Dekoratif Ahşap Süsleme dersinde dönüştürülen atık ahşap ürünlerinin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır. Bu inceleme, ahşap atıkların kullanışlı ve estetik eşyalara dönüştürülerek kullanıma kazandırılmasını vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

This study deals with the recycling of wooden products that we encounter in daily use and which have expired and become waste. The study consists of 3 parts. In the introduction section, techniques applied to materials in recycling processes are added to the research and production methods are explained. The findings section of the study covers the production processes and design features of the products obtained for recycling. In the results and recommendations section, it was observed that the recycled products evaluated within the scope of the study were designed using different techniques and surface treatments and contributed to sustainable product design. The aim of the study is to make an examination on the recycling of waste wood products with surface treatments applied under technological conditions, using traditional methods.

This study is a qualitative research and offers a comprehensive examination of the waste wood products converted in KOMEK (Konya Metropolitan Municipality Vocational Training Courses), ASEM (Family Art Education Center) courses, and Decorative Wood Decoration course. This review emphasizes the recycling of wooden wastes by transforming them into useful and aesthetic items.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics