Doğru Yangın Söndürme Cihazının Seçimi İçin Gerekli Bilgiler

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-27 13:10:31.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 205-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ateşin insanoğlu için ne kadar önemli ve faydalı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bunların yanında da yangın tehlikesi yer almaktadır. Isının transferi, savaşlar, sabotajlar ve doğa olayları gibi etkenler sonucunda yangınlar meydana gelmektedir. Bu yangınların bizler için en önemli kısmı başlangıç aşamasıdır. Başlangıç aşamasında söndürülen yangın daha büyük zararların oluşmasını engellemektedir. Başlangıç aşamasında ki yangın söndürme işlemleri portatif yangın söndürme cihazları ile yapılmaktadır. Kullanımı kolay, ergonomik ve güvenli bir yapıya sahiptir. Yangın türüne göre farklı yapıda portatif yangın söndürme cihazları mevcuttur. Gereksinim neyse o yangın söndürme cihazı kullanılmalıdır. Fakat ülkemizde yangın türleri göz önüne alınmadan cihaz temin edilmektedir. Elektronik cihaz, lityum gibi tehlike oluşturacak yerlerde ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları bulunması doğru bir müdahaleyi engellemektedir. Kuru kimyevi toz yerine HFC-227ea ve vermikülit sulu dispersiyon yangın söndürme cihazı kullanılması gerekmektedir. Bu makalede, yangın söndürme cihazları için bilinmesi gereken minimum bilgiler yer almaktadır. Amacı, insanların doğru yangın söndürme cihazını, doğru yangın türünü hesap ederek seçmelerini ve kullanımını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Everyone knows how important and useful fire is for human beings. In addition, there is a fire hazard. Fires occur as a result of factors such as heat transfer, wars, sabotage and natural events. The most important part of these fires for us is the initial phase. Fire extinguished at the initial stage prevents greater damage from occurring. Fire extinguishing operations in the initial stages are carried out with portable fire extinguishers. It has an easy-to-use, ergonomic and safe structure. Portable fire extinguishers are available in different structures depending on the type of fire. Whatever the requirement, that fire extinguisher should be used. However, in our country, devices are supplied regardless of fire types. The presence of ABC dry chemical powder fire extinguishers in places that may pose a danger, such as electronic devices and lithium, prevents a correct intervention. Instead of dry chemical powder, HFC-227ea and vermiculite aqueous dispersion fire extinguisher should be used. This article contains the minimum information you need to know for fire extinguishers. Its purpose is to enable people to choose and use the right fire extinguishing device by calculating the right type of fire.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics