Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarda Yetenek Tespiti Hakkındaki Görüşler

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:08:00.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 53-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma erken çocukluk döneminde çocuklardaki yeteneklerin (çoklu zekâ alanlarının) alan öğretmenleri (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı-Anasınıfı öğretmeni) tarafından ne kadar tanınabildiğini, tanınan ya da tespit edilen alanı geliştirmek için hangi çalışmaların yapılması gerektiğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Çorum merkez okullarında çalışan beş çocuk gelişimi ve eğitimi alan öğretmeni, 15 anasınıfı öğretmeni (Üç özel okul anasınıfı öğretmeni, bir idareci anasınıfı öğretmeni, on iki anasınıfı öğretmeni), 3 sınıf öğretmeni, 2021 yılında Hindistan'da düzenlenen küresel öğretmen ödülü yarışmasında ilk 100'e girerek Türkiye'yi temsilen “Küresel Öğretmen” ödülü kazanan branşı Muhasebe ve Finansman olan 1 öğretmen,  çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı 1 uzman doktor olmak üzere toplamda 24 öğretmen ve 1 uzman doktor ile birlikte yürütülmüştür. Standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan “öğretmen görüşme formu” kullanılarak öğretmenlerle bireysel ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, alanla ilgili yapılan çalışmaların doküman analizi çıkarılarak araştırma ile ilgili veriler toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen verilerden erken çocukluk döneminde yetenek tespitinin anasınıfı öğretmenleri tarafından araç, gereç ve mekânsal kısıtlılıklar nedeniyle fazla uygulanamadığı, uygulansa bile çok kısıtlı sonuçlar elde edildiği anlaşılmıştır. Okul Öncesi programının tam olarak yetenek tespiti ve geliştirilmesi için uygun olmadığı sonucuna yine elde edilen verilerden ulaşılmıştır. Toplanan verilerden sekiz zekâ türünün geliştirilmesi ve tespiti için yapılması gereken uygulamaların günlük eğitim programına nasıl aktırılacağı konusunda çeşitli problemlerle karşılaşıldığı kanaatine varılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yetenek (Ç.Z.A) tespitinin yapılması, geliştirilmesi ve erken çocukluk döneminde var olan saf yeteneklerin (Ç.Z.A) boşa harcanmaması için çeşitli sonuç ve öneriler paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to determine to what extent the talents (multiple intelligence areas) in children in early childhood period can be recognised by the field teachers (Child Development and Education Field-Nursery School teachers) and which studies should be carried out to develop the recognised or identified area. The research was conducted with five child development and education field teachers, 15 kindergarten teachers (three private school kindergarten teachers, one administrator kindergarten teacher, twelve kindergarten teachers), 3 classroom teachers, 1 teacher, whose branch is Accounting and Finance, who won the "Global Teacher" award representing Turkey by entering the top 100 in the global teacher award competition held in India in 2021, 1 specialist doctor who is a specialist in child and adolescent psychiatry, 24 teachers and 1 specialist doctor in total. The data related to the research were collected by conducting individual and semi-structured interviews with teachers using a "teacher interview form" consisting of standardised open-ended questions and document analysis of the studies conducted in the field. The data obtained from the interviews were analysed through content analysis. From the data obtained as a result of the analysis, it was found that talent identification in early childhood could not be applied much by kindergarten teachers due to tool, equipment and spatial limitations, and even if it was applied, very limited results were obtained. It was also concluded from the data obtained that the Preschool program is not fully suitable for talent identification and development. From the data collected, it was concluded that various problems were encountered on how to transfer the practices required for the development and detection of the eight intelligence types into the daily training program. As a result of the research, various results and suggestions were shared to identify and develop students' talents (C.T.A.) and to prevent the pure talents (C.T.A.) existing in early childhood from being wasted.

Keywords