Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Öğretmen, Öğrenci ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-27 13:08:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 181-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamaları yasal olarak bütün sektörlerde başladığı günden itibaren bazı uygulama sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum, özellikle okullarda yöneticilerin yasal olarak üzerine düşen görev ve sorumluluklarını büyük ölçüde artırmıştır. Ayrıca bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sitemleri (İSGYS) doğrultusunda geliştirilen İSG performans ölçeği çalışmaları eğitim kurumlarında henüz gerekli ilgiyi görmemiştir. Örgüt amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için örgüt içinde ve dışında bulunan her bir bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü bozacak bütün riskleri en düşük seviyelere indirmek hatta yok etmek gerekmektedir. Bu doğrultuda okullarda milli eğitimin amaç ve hedeflerine ulaşması için öğrenci, öğretmen ve bütün çalışanların sağlık ve güvenlik hallerinin hassas bir şekilde irdelenmesi ve okul ortamının bu doğrultuda düzenlenmesi, sağlık ve güvenlik risk etmenlerinin berteraf edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu uygulamalar, 2014 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmiş, uygulamaların sorumluluğunu da okul yöneticilerine devretmiştir.

Keywords

Abstract

In our country, occupational health and safety (OHS) practices have brought about some implementation problems since the day they started legally in all sectors. This situation has greatly increased the legal duties and responsibilities of administrators, especially in schools. In addition, OHS performance scale studies developed in line with occupational health and safety management systems (OHSMS) in all sectors have not yet received the necessary attention in educational institutions. In order for the organization to achieve its goals and objectives, it is necessary to minimize or even eliminate all risks that would disrupt the physical and spiritual integrity of each individual inside and outside the organization. In this regard, in order to achieve the goals and objectives of national education in schools, sensitively examining the health and safety of students, teachers and all employees and arranging the school environment accordingly will contribute greatly to the elimination of health and safety risk factors. These practices were evaluated within the framework of the occupational health and safety (OHS) regulation that came into force in 2014, and the responsibility for the practices was transferred to school administrators.

Keywords