İletişim Alanında Yapay Zekâ: İletişim Fakültelerinde Yapay Zekâ Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-118
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-16 21:03:07.0
Language : Turkish
Konu : Public Relations
Number of pages: 9842-9852
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapay zekâ, insan zekasının bilgisayarlar veya diğer ilgili makineler tarafından kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Aynı zamanda insanlar arasındaki etkileşime odaklanan iletişim alanına da yeni bir bakış açısı getirmiştir. Günümüzde yapay zekânın kullanılmasıyla birlikte sanal ajanlar veya sosyal robotlar gibi yapay zekâ uygulamaları farklı bir iletişim kaynağı oluşturmaktadır ve bu nedenle yapay zekâ üniversitelerde de ele alınması gereken yeni ve gelişmekte olan bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinin yapay zekâ konusuna verdiği önemi ortaya koymaktır.  Bu bağlamda çalışma kapsamında Türkiye'deki tüm iletişim fakültelerinin müfredatları ve ders içerikleri içerik analizi ile incelenecektir. Ders başlıklarında ya da derslerin içerik tanımlarında "yapay zekâ", "veri bilimi", "veri mühendisliği" ve yapay zekâ ile ilişkili dünyalar olan "metaverse" ve "sanal gerçeklik" kelimelerinin yer alıp almadığı araştırılacaktır. Böylece araştırma, yapay zekânın Türkiye'deki iletişim fakültelerinde nasıl işlendiği konusunda alana yeni bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Artificial intelligence is a new technology which uses the intelligence of human beings by the computers or any other related machines. It has also brought a new perspective to the field of communication which focuses on the interaction between human to human. With the use of artificial intelligence today, the artificial intelligence applications such as virtual agents or socialbots, create a different source of communication and therefore artificial intelligence is a new and emerging issue that should also be covered in the universities. The aim of this research is to present the importance given to the subject of artificial intelligence by the communication faculties of universities in Turkey.  In this context, the curricula and course contents of all communication faculties in Turkey will be examined with a content analysis within the scope of the study. Research will be carried out on whether the words "artificial intelligence", "data science", "data engineering" and the worlds that are related to the artificial intelligence which are “metaverse” and “virtual reality” are included in the course titles or in the content definitions of the courses. The research aims to make a new contribution to the field on how artificial intelligence, is processed in communication faculties in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics