Hastalıkla Mücadele Eden Çiftlerde Evlilik Kalitesi, Uyumu, Doyumu Üzerine Bir Sistematik Derleme: Boylamsal Çift Çalışmaları

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-20 23:13:17.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 9380-9396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu sistematik derlemenin amacı, hastalıkla mücadele eden çiftlerde evlilik doyumu/uyumu/kalitesi bakımından her iki eşin de dahil olduğu boylamsal çalışmalara ilişkin betimsel bir profil sunarak, bu evlilik dinamiklerinin yordayan veya yordanan değişken olmasına göre hangi diğer değişkenlerle ilişkili olduğunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Web of Science ve ScienceDirect veri tabanlarında 2000-2022 yılları arasında yapılan çalışmalar İngilizce olarak “evlilik uyumu’’, “evlilik kalitesi’’, “evlilik doyumu’’, “hastalık”, “hasta” “çift’’ ve “boylamsal’’ anahtar kelimeleri PRISMA yöntemi kullanılarak taranmıştır. Boylamsal, çiftlerden her ikisinin de katıldığı, İngilizce dilinde yayınlanan, evlilik kalitesi/doyumu/uyumu ile ilgili özbildirim ölçümü alınan özgün araştırma makaleleri derlemeye dahil edilmiştir. Tarama işleminden sonra kriterleri karşılayan 34 makaleye ulaşılmıştır. Çalışmalar referansları, katılımcı özellikleri ve sayısı, evlilik kalitesi/doyumu/ uyumunu için kullanılan ölçme araçları, çalışmanın süresi veya ölçüm sayısı, bağımlı/yordanan ve bağımsız/yordayan değişkenleri, bulgular ve gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler başlıkları ile tanıtılmıştır. Sonuç olarak, evlilik dinamiklerini yordayan veya bu dinamikler tarafından yordanan birçok değişken bu çalışmada tartışılmıştır. Bu sistematik derleme çalışmasının, çift ilişkileri araştırmalarında bu konuda gelinen yere ışık tutarak gelecekteki araştırmalara katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the longitudinal studies on marital satisfaction, marital adjustment, and marital quality in couples coping with the illness, to create a descriptive profile, and determine which other variables are related to these marital dynamics, depending on whether they are a predictor or a predicted variable.  For this purpose, the studies in Web of Science and ScienceDirect databases between 2000 and 2022 were searched in English using the keywords “marital quality”, “marital satisfaction”, “marital adjustment”, “couple”, “illness” “disease”, “patient” and “longitudinal” following the PRISMA method. Longitudinal, English-language research articles in which both couples participated and used self-reported measurements of marital quality/satisfaction/adjustment were included in the systematic review. The systematic review included longitudinal research articles that involved both partners and used self-reported measurements of marital quality, satisfaction, and adjustment. A total of 34 articles that met the inclusion criteria were selected and introduced based on their references, participants' characteristics and number, measurements of marital quality/satisfaction/adjustment, duration of the study, number of measurements, dependent/predictor, and independent/predictor variables, results, and recommendations for future research.  Overall, this study discussed various variables that predict and are predicted by marriage dynamics. This systematic review is expected to contribute to future research by providing insights into the current state of couple relations research.

Keywords