Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Yeterlik Algıları

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:34:09.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 9250-9259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin teknolojik yeterlik algılarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ordu ili Ünye ilçesinde görev yapan 183 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 soruluk kişisel bilgi formu ve Fidan, Debbağ ve Çukurbaşı (2020)’nın Türkçe uyarlama çalışmasını gerçekleştirdiği “21. Yüzyıl Öğrenmelerinde Teknoloji Yeterliliği Öz-değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren araştırma verilerine t-Testi ve Anova Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları şu şekildedir: Sınıf öğretmenlerinin teknolojik yeterlik algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin cinsiyeti, eğitim düzeyi ve BT konusunda eğitim alıp almamış olmaları onların teknolojik yeterlik algılarını etkilemekteyken öğretmenlerin yaşı onların teknolojik yeterlik algılarını etkilememektedir.

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to examine classroom teachers' perceptions of technological competence. 183 classroom teachers working in Ünye district of Ordu province participated. As a data collection tool in the research, a 4-question personal information form and a Turkish adaptation study of Fidan, Debbağ and Çukurbaşı (2020) were carried out “21. Technology Competence Self-assessment Scale” was used in Century Learning. T-Test and Anova Analysis were applied to the research data showing normal distribution. The results of the research are as follows: Classroom teachers' perceptions of technological competence are at a high level. While the gender of teachers, educational level and whether they have received training in IT affect their perceptions of technological competence, the age of teachers does not affect their perceptions of technological competence.

Keywords