Klinik Sosyal Hizmet Uygulamasında Terapötik Tarafsızlık ve Terapötik İttifak

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:31:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 9452-9459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klinik sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin ve toplumların psikososyal ve duygusal ihtiyaçlarını ele alarak sosyal işlevselliklerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olan profesyonel bir meslektir. Klinik sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hastaneleri, ruh sağlığı merkezleri, okullar, aile danışma merkezleri gibi farklı alanlarda hizmet vermekte olup bireylerin ve ailelerin psikososyal sorunlarını ele alarak, psikososyal işlevsizlik, ruhsal ve duygusal bozuklukların tedavisi için terapötik müdahaleler gerçekleştirmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları klinik müdahalelerini gerçekleştirirken terapötik tarafsızlık ve terapötik ittifak kavramaları önemli bir yer tutmaktadır. Terapötik tarafsızlık, terapinin etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan kritik bir ilke olup müracaatçının kendisinin ve başkalarının davranışlarını daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Terapötik ittifak ise klinik sosyal hizmet uygulamasında terapötik bir ilişkinin kurulduğu süreci ifade etmektedir. Klinik alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları mesleki müdahalelerinde müracaatçıların var olan iyilik hallerini geliştirmek, güçlenmelerini sağlamak için mesleki bilgi, beceri ve rollerini kullanarak terapötik tarafsızlık ve terapötik ittifak ilkelerini de göz önünde bulundurup klinik odaklı mesleki müdahalelerini gerçekleştirirler.

Keywords

Abstract

Clinical social work is a professional profession that helps individuals, families and communities maintain their social functioning in a healthy way by addressing their psychosocial and emotional needs. Clinical social workers provide services in different areas such as psychiatric hospitals, mental health centers, schools, family counseling centers, and they address the psychosocial problems of individuals and families and carry out therapeutic interventions for the treatment of psychosocial dysfunction and mental and emotional disorders. The concepts of therapeutic neutrality and therapeutic alliance have an important place when social workers carry out clinical interventions. Therapeutic neutrality is a critical principle that helps therapy proceed effectively, helping the client better understand his own behavior and that of others. Therapeutic alliance refers to the process by which a therapeutic relationship is established in clinical social work practice. Social workers working in the clinical field use their professional knowledge, skills and roles in their professional interventions to improve the existing well-being of clients and strengthen them. Clinical social workers also take into account the principles of therapeutic neutrality and therapeutic alliance and carry out clinically focused professional interventions.

Keywords