Foucault ve Agamben'de Biyo-Politika: Soyuttan Somuta Güvenlik ve Özgürlük

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-20 22:47:01.0
Language : Turkish
Konu : International Relations
Number of pages: 9218-9232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma M. Foucault, G. Agamben'in siyaset felsefelerindeki biyopolitika kavramının karşılaştırmalı analizine yoğunlaşmaktadır. Makalede, biyopolitikanın kökenleri hakkında devam eden tartışma ele alınmakta ve Foucault'nun biyopolitika analizinin ona modern bir hükümet rasyonalitesi olarak yaklaşımı ile Agamben'in Homo Sacer üzerinden biyopolitikayı antik çağa dayanan daha uzun bir kökene sahip olarak sunduğu çerçeve karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bunun yanında çalışmanın bir diğer özgünlüğü benzer bağlamda yapılan çalışmaların çoğunun Agamben'in Foucault'nun biyoiktidar kavramına ilişkin okumasına ağırlık vermesine karşın, bizim çalışmamızın, Agamben’in, özgürlük kavramı bakımından Foucault'dan derinlemesine etkilenişini ön plana alarak incelemesidir. Dolayısıyla çalışmada hem genel olarak biyopolitika kavramının kökenleri üzerine bir temel tartışma yürütülürken diğer yanan biyoiktidarın ötesinde, özgürlük ve özgürlük için girişilen mücadelenin güvenlik bağlamında ortaya çıkan izdüşümlerinin her iki düşünürün siyasal bakışında nasıl açımlandığı da ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the comparative analysis of the concept of biopolitics in the political philosophies of M. Foucault, G. Agamben. The article discusses the ongoing debate about the origins of biopolitics and comparatively examines Foucault's analysis of biopolitics as a modern governmental rationality and Agamben's framework in which he presents biopolitics with a longer origin dating back to antiquity through Homo Sacer. In addition, another uniqueness of the study is that while most of the studies conducted in a similar context weight on Agamben's reading of Foucault's concept of biopower, our study focuses on Agamben's deep influence from Foucault in terms of the concept of freedom. Therefore, in the study, while a basic discussion is carried out on the origins of the concept of biopolitics in general, it is also tried to reveal how the projections of the struggle for freedom and freedom, beyond the burning biopower, are unfolded in the political perspectives of both thinkers.

Keywords