Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Öğretmenlerin Bazı Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:51:03.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 9208-9217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma çocuk gelişimi öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin öğretmenlerin bazı demografik özellikleri bağlamında incelenmesi amacıyla yapılmıştır. İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında görev yapan 91 çocuk gelişimi öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri toplama aracı Basım ve Çetin (2011) tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan Yetişkinler İçin Dayanıklılık Ölçeği’dir. Araştırma verilerinin analiz edilmesiyle ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları oldukça yüksek düzeydedir. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere nazaran daha yüksek psikolojik dayanıklılığa sahiptir. Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığı lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerden daha yüksektir. Yaş ve medeni durum değişkenleri öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarına etki etmemektedir.

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to examine the psychological endurance levels of child development teachers in the context of some demographic characteristics of teachers. It was carried out with the participation of 91 child development teachers working in the 2023-2024 academic year in Kemalpaşa district of Izmir province. The data collection tool of the research is the Endurance Scale for Adults, which was conducted a reliability and validity study by Basım and Çetin (2011). The results obtained by analyzing the research data are as follows: The psychological endurance of teachers is at a very high level. Female teachers have higher psychological endurance compared to male teachers. The psychological endurance of teachers at associate and undergraduate education levels is higher than teachers with graduate education. Age and marital status variables do not affect the psychological endurance of teachers.

Keywords