Sosyal Bir Varlık Olarak Çocuk

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:17:05.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimler
Number of pages: 9150-9163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk ve çocukluk kavramları akademik anlamda her ne kadar yeni incelenen bir konu olsa da çocuk, toplumların ve de dinlerin en önemli konularından olmuştur. Çocuklar, toplumların gelecekteki kurucuları ve ayakta tutucu bireyleridir. Bu nedenle toplumlar tarafından fazlasıyla ilgilenilmiş ve bu anlamda çeşitli devlet politikalarıyla da üzerinde durulan konulardan olmuştur. Dinlerin de bu konuda benzer hassasiyeti gösterdiği söylenebilir. Çocukların eğitiminden, psikolojisine, sosyalleşmesinden yaşam şekline ve ibadetlerine kadar eğitilmesinde ve yetiştirilmesinde dinler önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Dinin insanların sosyal hayatlarını düzenleme noktasında işlevsel olduğundan hareketle sosyal bir varlık olarak insanın ve özelde de çocuğun yetiştirilip sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması dinler için her zaman önemini koruyan bir konu olmuştur. “Sosyal Bir Varlık Olarak Çocuk” konusunun sosyolojik bağlamda ele alınacağı bu çalışmada çocuk ve çocukluk kavramları öncelikle sosyolojik olarak incelenmiş daha sonra bu kavramların sosyal kurumlarla ilişkisine yer verilmiştir 0-12 yaş aralığında olan çocukların incelendiği bu çalışmada “Sosyal Bir Varlık Olarak Çocuğun Dinlerle ve Sosyal Kurumlarla İlişkisi Nedir? Sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır. Çocuğun; Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyet’te çocuğun yeri ve statüsü, çocuğun eğitimi, çocuktan beklenen görevlerin neler olduğu meselesine odaklanılmıştır. Çalışmada “Sosyal Bir Varlık Olarak Çocuk ve Çocukluk” konusu Din Sosyolojisi çerçevesinde din-çocuk ilişkilerinin doğru bir şekilde gözlemlenerek tasvir edilmesi demek olan vasıflama yöntemi kullanılmıştır. Vasıflama yöntemi ile konunun daha iyi bir şekilde anlaşılması için karşılaştırma, açıklama, anlama ve yorumlama yöntemlerine de başvurulmuştur.

Keywords

Abstract

Although the concepts of child and childhood are new studied subject in academic terms, children have become one of the most important issues of societies and religions. Children are the future founders and sustaining members of societies. For this reason, it has been greatly taken into consideration by societies and has become one of the issues emphasized by various state policies. It can be said that religions also show similar sensitivity on this issue. Religions give important advice on educating and raising children, from their education, psychology, socialization to lifestyle and worship. Considering that religion is functional in regulating people's social lives, the upbringing, Socialization, and integration of humans as social beings, and especially children, has always been an important issue for religions. In this study, where the subject of "Child and Childhood as a Social Being" will be discussed in a sociological context, the concepts of child and childhood are first examined sociologically, and then the relationship of these concepts with social institutions is included. In this study examining children between the ages of 0-12, “The child; In Judaism, Christianity and Islam, the focus is on the place and status of the child, the education of the child, and the duties expected from the child. The qualification method, which means accurately observing and describing religion-child relations within the framework of the Sociology of Religion, was used. With the qualification method, comparison, explanation, understanding and interpretation methods were also used to better understand the subject.

Keywords