Karmaşık Liderlik Teorisi

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 14:15:14.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 8924-8933
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerde Liderlik, bilgi çağının zorluklarını yönetebilecek önemli bir mekanizma gibi görünmektedir. Klasik yönetim anlayışına dayalı liderlik modelleri, çoğunlukla dünün sorunlarına günümüzde geçersiz çözümlere dayanan statik modellerdir ve kaotik ortamda örgütsel sorunlara alternatif çözümler sunacak kadar esnek değildir. Karmaşıklık liderliği, yönetimde yer alan birçok karmaşık güç tarafından paylaşılan bir yönetsel sinerji yaratmayı, yeni çağın gerektirdiği rekabetçi, belirsiz koşullarla anında rezonansa girmeyi ve örgütsel üyeye/üyelere odaklanmak yerine esnek, etkin karar verme sürecini içeren etkileşimli bir süreci ifade etmektedir. Karmaşıklık liderliği, tüm örgütsel hiyerarşi seviyeleri arasında yeni koşullarla rezonansa girebilecek esnek, etkileşimli, dinamik hiyerarşik yapılanmayı vurgular. Karmaşıklık liderliği, karmaşık uyarlanabilir sistemlerde güçlenmektedir. Liderlik teorisi ve karmaşıklık teorisinin kesişimidir. Bu çalışmada karmaşık liderlik teorisi ve bunun üzerine literature taraması okuyucuya sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Leadership in organizations appears to be an important mechanism that can manage the challenges of the information age. Leadership models based on the classical management approach are mostly static models based on today's invalid solutions to yesterday's problems and are not flexible enough to offer alternative solutions to organizational problems in a chaotic environment. Complexity leadership refers to an interactive process that involves creating a managerial synergy shared by many complex forces in management, instantly resonating with the competitive, uncertain conditions required by the new era, and flexible, effective decision-making rather than focusing on the organizational member(s). Complexity leadership emphasizes flexible, interactive, dynamic hierarchical structuring that can resonate with new conditions across all organizational hierarchy levels. Complexity leadership is strengthened in complex adaptive systems. It is the intersection of leadership theory and complexity theory. In this study, complex leadership theory and the literature review on it are presented to the reader.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics