Ahilik Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-10 11:45:02.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 8851-8859
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahilik Teşkilatı işletmecilik tarihinde kaliteli üretim, dürüst ticaret, nitelikli mesleki eğitim ve iyi bir iş ahlakı konusunda önemli görevleri yerine getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Ahilik ile ilgili yapılan bilimsel yayınların bibliyometrik analizini yaparak bu konudaki bilimsel çalışmaların hangi alanlarda yoğunlaştığını, araştırmaların eğilimini, hangi yazarların bu alanda etkili olduğunu ve anahtar kelime analizleriyle Ahilik konusunun en çok hangi kavramlarla birlikte çalışıldığını ortaya koyabilmektir. Ahilik konusunda Scopus veri tabanında yer alan çalışmalar taranmış, elde edilen verilerle analiz gerçekleştirilmiş ve VOSviewer yazılımı ile görselleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki Üniversitelerde Ahilikle ilgili hazırlanan ulusal tezler de incelenerek Ahilik konusunun ulusal düzeyde görünürlüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle ulusal boyutta ahilik konusuna son yıllarda belirgin bir ilginin olduğu görülmüştür. Ahilikle ilgili araştırmaların en çok Tarih, İşletme, İlahiyat, Edebiyat, İktisat ve Eğitim alanlarında olduğu, yazarlar arası iş birliğinin çok az olduğu ve yazarların daha çok bağımsız çalışmalar yaptığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics