Lüks Tüketimde Tüketici Satın Alma Davranışları

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-17 23:45:18.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 9445-9451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde toplumsal değerlerin maddileşmesi ve tüketim kültürünün giderek artmasıyla birlikte daha dikkat çekici hale gelen lüks tüketim, tüm dünyada ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Özellikle son on yılda gözle görülür bir şekilde değişen kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir getirisi olarak lüks, günümüzde çok daha fazla önem taşımaktadır. 21. yüzyılda lüks, sadece “mutlu azınlık” olarak adlandırılan kişilerin erişebildiği bir yaşam tarzı olmaktan çıkarak, farklı kültür ve sosyolojik gruplardan gelen ve lüks tüketim yapma eğiliminde olan tüm insanların yapabileceği bir tüketim şekline dönüşmüştür. Yaklaşık dört yüzyıl içinde çok büyük değişim gösteren lüks algısı ve dolayısıyla tüketici davranışlarını etkileyen faktörler araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu çalışmayla, lüks markalara yönelik tüketicilerin algıladıkları değer ve tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen faktörler araştırılarak lüks tüketim pazarına genel bir bakış amaçlanmıştır. Günümüzün lüks tüketicilerinin, geçmişte sadece statü ve prestij için lüks tüketim yapan kişilere göre çok daha bilinçli oldukları, satın aldıkları lüks ürünlerde kullanılabilirlik ve benzersizlik gibi değerlere önem verdikleri sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, luxury consumption, which has become more remarkable with the materialization of social values and the increasing consumption culture, continues to be the center of attention all over the world. Luxury is much more important today, as a result of cultures and lifestyles that have changed visibly, especially in the last decade. In the 21st century, luxury has ceased to be a lifestyle that can only be accessed by the so-called "happy few", and has turned into a form of consumption that can be enjoyed by all people from different cultural and sociological groups who tend to consume luxury. The perception of luxury, which has changed greatly in about four centuries, and therefore the factors affecting consumer behavior, attract the attention of researchers. This study aims to provide an overview of the luxury consumption market by investigating the value perceived by consumers for luxury brands and the factors affecting consumers' purchasing behavior. It has been concluded that today's luxury consumers are much more conscious than those who consumed luxury only for status and prestige in the past, and they attach importance to values such as usability and uniqueness in the luxury products they purchase.

Keywords