Günümüz Sanat Müzelerinde İnternet Kullanımı ve Koleksiyonların Çevrimiçi Erişilebilirliğine Dair Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:47:07.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 8613-8620
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, çağdaş müzecilik anlayışının bir yansıması olarak koleksiyonların dijital ortamda sunulması konusu ele alınmıştır. Müzelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşme trendleri doğrultusunda koleksiyonlarını, çevrimiçi platformlarda sunma ve bu şekilde izleyicilerine eriştirme ihtiyacı doğmuştur. Makalede incelenen farklı sanat müzeleri örnekleri, izleyicilere daha geniş ve erişilebilir bir deneyim sunmak amacıyla dijital koleksiyon sunumlarını benimsemektedir. Müzelerin dijital koleksiyon sunumu, koleksiyonların fiziksel sınırlamalardan kurtulmasını ve izleyicilere çeşitli içeriklerle etkileşimde bulunma fırsatı tanır. İnteraktif platformlar, izleyicilere eserleri yakından inceleme, sanatçıların biyografilerini keşfetme ve sanat tarihini tanıma imkânı sunar. Özellikle küresel salgınlar gibi sorunlu dönemlerde, dijital koleksiyon sunumu müzelerin izleyicilere erişimini sürdürmesine yardımcı olmuş ve müzeler ile izleyiciler arasındaki etkileşimi ve bağı güçlendirmiştir. Dijital koleksiyon sunumunun getirdiği avantajlar arasında eğitim, araştırma ve katılımı teşvik etme bulunmaktadır. Öğrenciler, akademisyenler ve izleyiciler, çevrimiçi koleksiyonları kullanarak müzelerin dijital mecrada sunduğu entelektüel erişimi derinlemesine inceleyebilir, farklı koleksiyonları karşılaştırabilir ve sanat çeşitliliğini keşfede bilirler. Ayrıca, dijital platformlar aracılığıyla düzenlenen çevrimiçi etkinlikler, sanatçı söyleşileri ve atölye çalışmaları sayesinde izleyicilerin sanatla etkileşimi artmaktadır. Sonuç olarak, çağdaş müzecilik anlayışının bir yansıması olarak dijital koleksiyon sunumu, müzelerin izleyicilere daha geniş, erişilebilir ve etkileşimli deneyimler sunmasını sağlamaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, müzelerin dijital platformlarda daha da yenilikçi çözümler geliştirmesi ve izleyicileri sanatla daha yakından buluşturması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

In this article, the subject of presenting collections in digital media as a reflection of contemporary museum understanding has been examined and discussed. Museums have the need to present their collections on online platforms and thus reach their audiences in line with the rapid development of technology and digitalization trends. Different art museums examined in the article adopt digital collection presentations to offer a wider and more accessible experience to their audiences. Digital collection presentation allows collections to be freed from physical limitations and provides opportunities for interaction with various contents for viewers. Interactive platforms offer viewers the opportunity to examine works closely, explore artists’ biographies, and learn about art history. Especially in troubled times such as global pandemics, digital collection presentation has helped museums maintain access to their audiences and strengthen interaction and connection between museums and viewers. Among the advantages brought by digital collection presentation are education, research, and encouragement of participation. Students, academics, and viewers can use online collections to examine in-depth intellectual access offered by museums in the digital realm, compare different collections, and discover art diversity. In addition, online events organized through digital platforms such as artist talks and workshops increase viewers’ interaction with art. As a result, digital collection presentation as a reflection of contemporary museum understanding enables museums to offer wider, more accessible, and interactive experiences to their audiences. With the advancement of technology, it is expected that museums will develop more innovative solutions on digital platforms and bring viewers closer to art.

Keywords