Geleneksel Sanatların Dijitalleşmesi: Güncel Sanatta Minyatür Örnekleri

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:37.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 8591-8604
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu edindiği her yeni bilgiyi kendinden sonraki kuşaklara aktarabilmek için sürekli yeni teknikler geliştirmiştir. Resim ve yazı nesiller boyu insanoğlunun edindiği bilgiyi geleceğe aktarabilmesindeki en önemli medya olarak karşımıza çıkar. Minyatür sanatı ile üretilen eserler de Türk tarihi için yüzyıllar boyu önemli birer tarihi belge olma özelliğini taşımışlardır. Türk minyatürlerinin ortaya çıktığı 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar minyatür sanatı ile çizim yapan nakkaşlar çizim üsluplarını önemli ölçüde korumuş olsalar da Nakkaş Levni tarafından 1730 yılında çizimi tamamlanan Surname-i Vehbi isimli eser ile minyatür sanatında üslup değişikliği görülmeye başlanmıştır. 19. yüzyılın başı itibari ile nakkaşhanelerin kapanması, minyatür sanatı ile yeni örneklerin ortaya çıkmamasına sebebiyet verir. 2000’li yılların başında bilgisayar teknolojilerinin gelişmesine paralel minyatür sanat üslubu da tekrar gündeme gelir ve film, animasyon film, video klip gibi hareketli grafik içeren yapıtlarda minyatür üslubunun yansımaları görülmeye başlanır. Bu makalede minyatür sanatı üslubuna bağlı kalınarak üretilen yakın dönem çalışmalar incelenecek olup minyatür sanatının güncel sanatta kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Humankind has continuously developed new techniques to transfer every new knowledge to the next generations. Painting and writing have been the most important media for generations to transfer the knowledge acquired by mankind to the future. The works produced with miniature art have also been important historical documents for Turkish history for centuries. From the 8th century to the 18th century, when Turkish miniatures emerged, although the painters who drew with the art of miniature art preserved their drawing styles to a great extent, a change in style began to be seen in the art of miniature art with the work titled Surname-i Vehbi, whose drawing was completed by Nakkaş Levni in 1730. As of the beginning of the 19th century, the closure of the nakkaşhanes led to the absence of new examples of miniature art. In the early 2000s, in parallel with the development of computer technologies, miniature art style comes to the agenda again and the reflections of miniature style are started to be seen in works containing motion graphics such as movies, animated movies and video clips. In this article, recent works produced by adhering to the miniature art style will be analyzed and the use of miniature art in contemporary art and its possible future uses will be discussed.

Keywords