Kahve Kültürü ve Mekan Tasarımlarının Kahve Zinciri Mağazaları Üzerinden İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:21.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 8580-8590
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kahve, dünya çapında büyük bir popülariteye sahip olan, farklı kültürlerde çeşitli şekillerde hazırlanan keyifli ve aromatik bir içecektir. Ancak kahve, sadece bir içecek olmanın ötesinde, kültürel ve sosyal deneyimin bir parçasıdır. Kahvenin sunumu, içildiği mekanlar ve tadımı, geçmişten günümüze kadar olan evrimi ile birlikte, insanların bir araya gelerek iletişim kurmasına, etkileşimde bulunmasına imkan veren birçok önemli konuyla ilişkilidir. Psikoloji, etnografi, mimari tasarım ve sanat tarihi gibi ilham veren pek çok disiplini içermektedir.

Kahvehaneler ve modern kahve zinciri mağazaları, geçmişten günümüze sosyal etkileşimin mekan tasarımına nasıl yansıdığının önemli bir örneğidir ve bu konu birçok araştırmanın odak noktası olmuştur. Bu çalışmada; kahvenin Doğu'dan Batı'ya nasıl yayıldığı ve mekan tasarımına nasıl etki ettiği konuları vurgulanmıştır. Marka kimliği ve algısının mekandaki yansımaları, müşteri deneyimi, verimlilik, mobilya ve ekipman düzenlemesinin önemi, işlevsellik gibi faktörler, çeşitli kahve zinciri mağaza örnekleri üzerinden açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Coffee is a delightful and aromatic drink that enjoys great popularity around the world, prepared in various ways in different cultures. But coffee is more than just a beverage, it's part of the cultural and social experience. The presentation of coffee, the places where it is drunk and its tasting, along with its evolution from past to present, are related to many important issues that allow people to come together, communicate and interact. It encompasses many inspiring disciplines such as psychology, ethnography, architectural design and art history.

Coffeehouses and modern coffee chain stores are an important example of how social interaction is reflected in space design from past to present, and this topic has been the focus of much research. In this study; how coffee spread from East to West and how it affected the design of the space was emphasized. Factors such as the reflections of brand identity and perception in the space, customer experience, efficiency, the importance of furniture and equipment arrangement, and functionality are explained through various coffee chain store examples.

Keywords