Afiş Tasarımında Reklam Fotoğrafının Gücü: Gıda Temalı Yaratıcı Reklam Afişleri

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:15.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 8559-8567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında küreselleşmenin etkisi ve teknolojide yaşanan gelişim, görsel iletişimin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Görsel iletişim, temelde dijitalleşen dünyada markalar ve ürünler arasında bir bağ kurmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Görsel iletişimin yaygın olarak kullanıldığı reklamlar, hedef kitlelere ürünleri ve hizmetleri tanıtmak, marka bilinirliğini artırmak ve tüketici davranışlarını şekillendirmek için hazırlanan etkili iletişim araçlarıdır. Bu güçlü iletişim araçlarını etkili şekilde kullanmanın yollarından biri de afiş tasarımlarıdır. Afişler, kısa sürede büyük bir etki bırakma potansiyeli taşıyan, hedef kitlenin dikkatini çeken ve hazırlanan mesajı net bir şekilde iletmek için kullanılan görsel araçlardır. Afiş tasarımlarında kullanılan en etkili tasarım elemanlarından biri ise fotoğraftır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gıda temalı fotoğraflardan oluşan reklam afişleri ve tasarım süreçleri incelenmiştir. Araştırma için gerekli görülen genel kavramların yanı sıra estetik bir bakış açısıyla sanatsal kaynaklar araştırılarak teorik bir alt yapı oluşturulmuştur. Araştırmaya ait görsel örnekler, "Lüzer's Archive Special 200 Best Food & Drinks Ads" adlı arşiv kitabından seçilmiş ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak, araştırma kapsamında gıda temalı reklam afişlerinin yaratım süreçleri, bu süreçlerde tasarımın önemini ve reklam fotoğraflarının süreçteki rolü ayrıntılı bir şekilde incelenerek tartışılmıştır. Ayrıca reklamın toplum üzerindeki etkisi ve tüketici davranışlarını nasıl şekillendirdiği de araştırmada vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world, the impact of globalization and the development in technology increase the importance of visual communication day by day. Visual communication can be considered as one of the most effective methods of establishing a bond between brands and products in a fundamentally digitalized world. Advertisements, in which visual communication is widely used, are effective communication tools prepared to introduce products and services to target audiences, increase brand awareness and shape consumer behavior. One of the ways to effectively use these powerful communication tools is poster designs. Posters are visual tools that have the potential to make a big impact in a short time, attract the attention of the target audience and are used to convey the prepared message clearly. One of the most effective design elements used in poster designs is photography. In this study, advertising posters consisting of food-themed photographs and their design processes were analyzed using qualitative research methods. In addition to the general concepts required for the research, a theoretical infrastructure was created by researching artistic sources from an aesthetic point of view. The visual examples of the research were selected from the archive book "Lüzer's Archive Special 200 Best Food & Drinks Ads" and examined in detail. As a result, within the scope of the research, the creation processes of food-themed advertising posters, the importance of design in these processes and the role of advertising photographs in the process were examined and discussed in detail. In addition, the impact of advertising on society and how it shapes consumer behavior were also emphasized in the research.

Keywords