Spor Pratiklerinin Sosyal Tabakalara Göre Gösterdiği Fark Ve Sınıfsal Farklılıkların Spor Tercihlerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:10.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 8550-8558
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, farklı sosyal sınıflardan olan bireylerin sahip oldukları kültürel ve ekonomik sermayenin, yaşam tarzlarının ve tüketim alışkanlıklarının; spor tercihlerini ne yönde etkilediği üzerine yazılmıştır ve bu konu üzerine yazılmış alanında önemli iki kitabı incelemiştir. Bu araştırma; sosyal tabakalaşma, sınıfsal farklılıklar, ekonomik, kültürel, sembolik, sosyal sermaye, yaşam tarzı ve tüketim kültürü gibi kavramların spor alanına nasıl yansıdığını literatür taraması yaparak ve bunları derleyerek cevaplamıştır.

Bu araştırma sonucunda; spor tercihlerinin, yaşam tarzının ve tüketim alışkanlıklarının, ekonomik sermayeyi elinde tutanlar tarafından belirlendiği; dikey hareketlilik sonucunda başarılı sporcuların yaşam tarzının kökten değişebileceği ve yapılmak üzere tercih edilen sporun sınıflara göre değişiklik gösterebileceğine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the cultural and economic capital, lifestyles and consumption habits of individuals from different social classes; It has been written on how it affects sports preferences and has reviewed two important books in the field written on this subject. This research; answered how concepts such as social stratification, class differences, economic, cultural, symbolic, social capital, lifestyle and consumption culture were reflected in the field of sports by reviewing the literature and compiling them.

As a result of this research; sports preferences, lifestyle and consumption habits are determined by those who hold the economic capital. As a result of vertical mobility, it has been reached that the lifestyle of successful athletes can radically change and the sport preferred to be performed may vary according to the classes.

Keywords