Katı Selefî Grupların Sosyalleşme Alanları

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:04.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimler
Number of pages: 8540-8549
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada Selefî anlayışların sosyalleşme alanları ve dijital dünyaya evrilmesi incelenmiştir. Katı Selefî grupların toplumsal ilişkileri, sosyal ağları ve toplumsal barınma alanları hakkında bilgiler ortaya koymak çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma, teknik olarak içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmadaki tespitlerin örneklendirilmesinde konuyla ilgili yapılmış akademik araştırma verilerinden faydalanılmıştır. Katı Selefîlerin Twitter, Facebook, Youtube, blog, forum gibi sosyal paylaşım platformları ve web sayfalarından yararlanılmıştır. Bu grupların dergileri, kitapları ve sanal iletişim araçları çalışmanın veri kaynaklarını oluşturmuştur. Çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler Türkiye’deki katı Selefî anlayışlarla sınırlıdır.  Araştırma bulgularına göre Selefî grupların geleneksel metot olarak kitap ve dergi yayıncılığını sürdürdüğü, fiziksel-sosyalleşme mekânı olarak mescit, medrese ve dernek mekânlarına ağırlık verdiği tespit edilmiştir. Selefî grupların dijital dünyaya olan eğilimleri artmış ve bu mecrâdaki etkinlik alanları genişlemiştir. Katı Selefîler toplumla entegrasyona girdikçe ilkelerinde aşınmalar ve karakterlerinde değişimler meydana gelmiştir.

Keywords

Abstract

In the research, socialization areas of rigid Salafist understandings and their evolution into the digital world were examined. The main purpose of the study is to reveal information about the social relations, social networks and social accommodation areas of the strict Salafi groups. In the study, qualitative research was used as a method, content analysis and descriptive analysis were used technically. In the exemplification of the findings in the study, academic research data on the subject were used. Social networking platforms and web pages of rigid Salafists such as Twitter, Facebook, Youtube, blog, forum were used. The journals, books and virtual communication tools of these groups formed the data sources of the study. The evaluations made within the scope of the study are limited to the rigid Salafi understandings in Turkey. According to the research findings, it has been determined that Salafi groups continue to publish books and magazines as a traditional method, and give importance to masjids, madrasahs and association spaces as physical-socializing places. The tendencies of Salafist groups towards the digital world have increased and their fields of activity have expanded. As the rigid Salafists became integrated with the society, their principles were eroded and their characters changed.

Keywords