100 Yıl Önce ve 100 Yıl Sonra Aort Anevrizmasına Bağlı Rekürrens Sinir Felci Olan Hastalara Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:45:32.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 8521-8530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prof. Dr. Ziya Nuri Birgi; Türkiye’de Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında öncü hekimlerden birisidir. 1900’li yıllarda Gülhane Hastanesinde KBB kliniğini yeniden kurmuş ve bu alanda pek çok öğrenci yetiştirmiş ve makale yazmıştır. 1910 yılında Osmanlı Seririyat Mecmuasının Doktor Ziya Nuri’in “Fec-i Asab-ı Raci‘(rekurrent sinir felci) ve Ümmü’d-dem-i Ebher (Aort anevrizması)” yazdığı makaleyi okuduğumuzda, büyük bir şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldık. Bugün bile nadir rastladığımız aort anevrizmasına bağlı gelişen larinksin rekürrens sinir felci (Ortner sendromu) hastalığını ilgili o günkü şartlarda etiyopatogenezi ve tedavileri ile ilgili bilgiler takdire şayandı. Biz de bugünkü meslektaşlarımıza örnek olması açısından bu makaleyi orijinal ve italik olarak sadeleştirilmiş haliyle ve günümüz literatür bilgileriyle karşılaştırarak sunuyoruz.

Keywords

Abstract

Prof. Dr. Ziya Nuri Birgi; He is one of the leading physicians in the field of Otorhinolaryngology (ENT) in Turkey. In the 1900s, he re-established the ENT clinic in Gülhane Hospital and trained many students and wrote articles in this field. When we read the 1910 Ottoman Seririyat Journal's article, Doctor Ziya Nuri's "Fec-i Asab-ı Raci' (recurrent nerve palsy) and Ümmü'd-dem-i Ebher (Aortic aneurysm)", we were left in awe and admiration. The information about the etiopathogenesis and treatment of laryngeal recurrent nerve palsy (Ortner's syndrome) due to aortic aneurysm, which is rare even today, was admirable. In order to serve as an example for our colleagues today, we present this article in its original and italic form, in a simplified form and by comparing it with today's literature.

Keywords