Kültürel Miras Varlığı Olarak Antik Kentlerin Sunumunda Çevrim İçi Seyahat Acentelerinin Etkinliği

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:44:29.0
Language : Türkçe
Konu : Restorasyon
Number of pages: 8511-8520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel ve doğal miras varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamada toplum tarafından bu değerlerin anlaşılması ve koruma gerekliliğinin kabul edilmesi önemli bir etkendir. Turizmin birçok çeşidi ulusal ve uluslararası düzeyde bunu sağlamak için aracı olan faaliyetleri içermektedir. Kültür turizmi ile insanlar özellikle evrensel değeri olan mirasları içeren yerlere gitme, özgün ortamında bu varlıkları tanıma eğilimindedir. Kültür turizmini içeren faaliyetler, gidilecek yerler hakkında insanlar seyahatten önce bilgi edinmek, kalacak yeri ve ulaşımı sağlamak için seyahat acentelerine başvurmaktadır. Değişen ve sürekli gelişim içerisinde olan dijital dünyada insanların hizmet alma ve bilgiye erişimi web aracılığıyla çok daha hızlı olmaktadır. Bu noktada çevrim içi seyahat acenteleri bu çağa uygun şekilde web aracılığıyla dijital ortamda konaklamadan gezi rotalarına kadar bilgi sağlamakta ve rezervasyon işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada koruma çalışmalarına aracı olarak ele alınan çevrim içi seyahat acentelerinin kültürel miras varlığı olarak antik kentlerin sunulmasındaki katkısı incelenmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'nin önde gelen turizm şehirlerinden birisi olan Antalya sahip olduğu Antik kentlerin sayısı da göz önünde bulundurularak örneklem şehir olarak seçilmiştir. Google arama motoru üzerinden “Antalya’da gezilecek yerler” anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Aramalarda bulunan çevrim içi hizmet veren on adet seyahat acentesinin dijital ortamı üzerinden çalışmada belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yapılmıştır. Antik kentlerin tanımlanması, korunması ve sunulmasına dair uluslararası düzeyde kabul gören sözleşme ve tüzüklerinden alınan bilgilerden oluşturulan ölçütlere göre elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışmada incelenen on adet çevrim içi seyahat acentesinde toplam otuz iki adet antik kente dair görsellerle desteklenmiş bilgi verilmektedir. Çevrim içi seyahat acentesini kullanan ziyaretçiye antik kentin tarihi, hangi uygarlıklar tarafından kurulduğu, onu önemli ve eşsiz kılan özellikleri, sahip olduğu tarihi yapılarının kalıntıları üzerinden bilimsel ve estetik niteliği, koruma çalışmaları, yakın çevresindeki doğal güzellikler ve burada yapılacak faaliyetlere dair çok yönlü bir sunum yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Understanding these values and accepting the necessity of protection by the society is an important factor in ensuring that cultural and natural heritage assets are preserved and transferred to future generations. Many types of tourism include activities that are instrumental to achieve this at the national and international level. With cultural tourism, people tend to go to places that contain heritages of universal value and to recognize these assets in their original environment. Activities involving cultural tourism, people apply to travel agencies to obtain information about places to go, to provide accommodation and transportation before travelling.  In the changing and constantly developing digital world, people's access to service and information is much faster through the web. At this point, online travel agencies provide information from accommodation to travel routes through the web in accordance with this age, and quickly perform reservations. In this study, the contribution of online travel agencies, which are considered as tools for conservation efforts, in presenting ancient cities as cultural heritage assets is examined. In this direction, Antalya, one of Turkey's leading tourism cities, has been chosen as a sample city, taking into account the number of ancient cities it has. A search was made with the keywords "Places to visit in Antalya" on the Google search engine. Evaluation was made according to the criteria determined in the study on the digital environment of ten travel agencies that provide online service in the searches. The data obtained according to the criteria formed from the information obtained from the internationally accepted conventions and regulations on the definition, protection and presentation of ancient cities were evaluated. In the ten online travel agencies examined in the study, information about thirty-two ancient cities, supported by visuals, is given. Visitors who use the online travel agency are given a versatile presentation about the history of the ancient city, the civilizations by which it was founded, the features that make it important and unique, its scientific and aesthetic quality through the ruins of its historical buildings, conservation efforts, the natural beauties in its immediate surroundings and the activities to be done here. 

Keywords