Çanakkale Yeşil Alan Sisteminin Kullanıcı Odaklı Olarak Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:43:26.0
Language : Türkçe
Konu : Şehir ve Bölge Planlama
Number of pages: 8435-8448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşanabilir kentler oluşturabilmek için kentsel yeşil alanların doğru tasarım ve planlama stratejileriyle mevcut sorunlarının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların memnuniyetinin arttırılması, yeşil alanların daha çok tercih edilmesine, aktif olarak kullanılmasına ve dolayısıyla kamusal alanların canlanması ve kentsel hareketliliğin olumlu olarak artmasına neden olmaktadır. Kullanıcıların kentsel yeşil alanlardan beklentilerinin saptanması ve memnuniyetlerinin arttırılması bireysel konforlarına ve yaşam kalitelerine doğrudan olumlu olarak etki etmektedir. Yeşil alanların mekânsal kalitesi, erişilebilirlikleri, miktarları, fonksiyonları gibi faktörler kullanıcıların yeşil alan memnuniyetini belirlemektedir. Bu araştırma, Çanakkale’de kentsel yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesini odağına alarak konu ile ilgili kullanıcı odaklı detaylı bir analiz sunmayı ve memnuniyeti etkileyen faktörler ile kentsel gelişim için çıkarımları vurgulamayı amaçlamaktadır. Veri toplamak için nicel bir araştırma metodu olarak anketler kullanılmış ve 43 sorudan oluşan anket formu Çanakkale kentinde 7 mahallede toplam 600 adet uygulanmıştır. Anketler dört bölümde değerlendirilmiştir. İlk bölümde kullanıcıların sosyo-ekonomik profillerini analiz etmeye, ikinci bölümde katılımcıların kentsel yeşil alan kullanımının karakteristiğini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Anketlerin üçüncü bölümde kullanıcıların yeşil alan memnuniyetini kent ve mahalle ölçeğinde değerlendirmeyi amaçlayan, dördüncü bölümde ise biraz daha özelleşerek kullanıcılarının yaş profillerine ve çocuk sahipliğine göre farklı kullanım amaçları olan yeşil alanlardan memnuniyet durumlarını analiz etmeye odaklanılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde genel olarak yeşil alanlardan memnuniyet düzeyinin yüksek olmadığı, katılımcıların parkları bakımsız buldukları, evlerine yakın parklar yerine daha çok kent parklarını tercih ettikleri gibi çıkarımlar yapılabilmektedir. Öte yandan erişilebilirlik açısından büyük sorunlar görmediklerini ama daha çeşitli kullanım olanakları sunan kent parklarının ya da daha büyük parkları küçük mahalle parklarına tercih ettikleri gibi sonuçlar çıkarılmıştır. Burada mahalle parklarının bakımsız olması ve farklı yaş grubu kullanıcılar için çeşitli kullanım fonksiyonları sunamaması gibi durumlar bu memnuniyetsizliğin nedenleri olarak sıralanabilmektedir. Bu çalışmanın bulgularının, kullanıcıların kentsel yeşil alanlardan genel memnuniyetini etkilemede en büyük öneme sahip unsurlar hakkında ipuçları vermesi beklenmektedir.

Keywords

Abstract

It is great importance to eliminate the existing problems of urban green areas with the effective design and planning strategies in order to create livable cities. At the same time, increasing the satisfaction of users leads to more preference and active use of green areas, thus revitalizing public spaces and positively increasing urban mobility. Determining the expectations of users from urban green areas and increasing their satisfaction has a direct positive impact on their individual comfort and quality of life. Factors such as the spatial quality, accessibility, quantity and function of green areas determine users' satisfaction with green areas. By focusing on the assessment of user satisfaction in urban green areas in Çanakkale, it aims to provide a detailed user-oriented analysis of the subject and to highlight the factors affecting satisfaction and the implications for urban development. Questionnaires were used as a quantitative research method to collect data and a total of 600 questionnaires consisting of 43 questions were administered in 7 neighborhoods in Çanakkale city. The questionnaires were evaluated in four sections. In the first section, questions were asked to analyze the socio-economic profiles of the users; in the second section, questions were asked to understand the characteristics of the participants' urban green space use. The third part of the questionnaires aimed to evaluate the users' satisfaction with green areas at the city and neighborhood scale, while the fourth part focused on analyzing the users' satisfaction with green areas with different usage purposes according to their age profiles and child ownership. When the results are evaluated, it can be inferred that the level of satisfaction with green areas is not high in general, that the participants find parks poorly maintained, and that they prefer urban parks rather than parks close to their homes. On the other hand, it is concluded that they do not see major problems in terms of accessibility, but they prefer urban parks or larger parks that offer more diverse usage opportunities to small neighborhood parks. The reasons for this dissatisfaction are that neighborhood parks are poorly maintained and do not offer a variety of usage functions for different age groups. The findings of this study are expected to provide clues about the factors that are most important in influencing users' overall satisfaction with urban green areas.

Keywords