Turizm Sektöründe “Omnikanal Stratejisi”nin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:41:44.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 8239-8248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler çevrelerindeki çevresel koşullar ve teknolojik gelişmeler sayesinde daha etkin bir şekilde yola çıkma mücadelesi vermektedir. Çok kanallı dağıtım ve dağıtım kanalları, dağıtım zincirinde, lojistikte ve tüm perakende sektöründe giderek daha önemli hale geldi. Aynı zamanda hizmet sektörü içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan turizm açısından da bu mesafe önemini korumaktadır. Hizmet sektörünün bir parçası olan perakende dağıtımdaki gelişmeler, mal ve hizmetlerin kullanıcılara daha sağlıklı ve verimli bir şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda dağıtım kanallarında fark yaratan, hızlı ve kaliteli bir şekilde müşterilere ulaşan işletmeler, talebi esnek bir şekilde karşılayabilmektedir. Bu çalışmada çok kanallı stratejiler ve dağıtım kanalı stratejilerini uygulayan turizm işletmeleri kavramsal açıdan ele alınmaktadır. Çalışmanın tüm sektörler için bir yol haritası oluşturabileceği, omnichannel stratejilerinin ve dağıtım kanalı stratejilerinin yoğun rekabet koşullarında işletmelerin operasyonlarının sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Businesses are struggling to set out more effectively thanks to the environmental conditions and technological developments around them. Omnichannel distribution and distribution channels have become increasingly important in the distribution chain, logistics and entire retail industry. At the same time, this distance maintains its importance for tourism, which has a very important place in the service sector. Developments in retail distribution, which is a part of the service sector, will contribute to the delivery of goods and services to users in a healthier and more efficient manner. In this context, businesses that reach customers with a fast and high-quality way that makes a difference in distribution channels can meet the demand flexibly. In this study, tourism businesses that implement omnichannel strategies and distribution channel strategies are discussed from a conceptual perspective. It can be said that the study can create a roadmap for all sectors, and that omnichannel strategies and distribution channel strategies are very important in terms of the sustainability of the operations of the enterprises and customer satisfaction under intense competition conditions

Keywords