Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eğilimleri

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:41:42.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 8233-8238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğrencilerin cinsiyet algıları ve karşı gelme bozukluğu eğilimleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Bakırköy ilçesinde eğitimlerine devam eden 310 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Kişisel Bilgi Formu, Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Anketi kullanılmıştır. Araştırmadaki analiz sonuçları, oğlan öğrencilerin kız öğrencilerden daha olumsuz cinsiyet algısına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca oğlan öğrenciler, kız öğrencilerden daha fazla karşıt olma karşı gelme bozukluğu eğilimi göstermektedir. Bunların yanı sıra, 6. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algıları 7. ve 8. sınıf öğrencilerine göre daha olumsuzdur. 8. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algıları 6. ve 7. sınıf öğrencilerine göre daha olumludur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise öğrencilerin karşıt olma karşı gelme bozukluğu eğilimleri arttıkça cinsiyet algıları olumsuz olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, students' gender perceptions and oppositional defiant disorder tendencies were examined. 310 students continuing their education in Istanbul Bakırköy district constitute the sample of the research. Personal Information Form, Gender Perception Scale and Oppositional Defiant Disorder Questionnaire were used within the scope of the research. The results of the analysis in the study showed that boy students have a more negative perception of gender than girl students. In addition, boy students tend to have oppositional defiant disorder more than girl students. In addition, the gender perceptions of 6th grade students are more negative than 7th and 8th grade students. Gender perceptions of 8th grade students are more positive than 6th and 7th grade students. According to the results of the correlation analysis, as the students' tendency of oppositional defiant disorder increase, their gender perceptions become negative

Keywords