“Doğal” Bir Fotografik Baskı Yöntemi Olarak: Klorofil Baskı

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:41:10.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 8409-8420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotografik olarak tarihi ve güncel birçok görüntü oluşturma yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kökenleri fotoğrafın icadından çok öncelere dayanan, Klorofil baskı yöntemidir. Klorofil baskı tamamen doğal ve bitki temelli bir yöntemdir. Bu nedenle doğa açısından oldukça çevreci bir alternatif görüntü oluşturma yaklaşımıdır. Klorofil baskıda fotoğraf kağıdı yerine çeşitli türlerde canlı (kuru olmayan) yapraklar kullanılır ve fotosentezin etkisiyle yapraklar üzerinde fotografik görüntülerin oluşturulması sağlanır. Klorofil baskı yönteminde fotografik görüntü, şeffaf asetat üzerine alınmış pozitif bir saydamın, yaprak veya bir bitki üzerinde, sadece gün ışığı ile pozlandırılmasıyla tamamen doğal yollardan oluşturulur. Gün ışığına maruz kalan yapraklar üzerinde son derece estetik görüntüler ortaya çıkarılır. Klorofil baskı yöntem olarak doğal malzemelerle yapıldığından içerisinde herhangi bir zararlı kimyasal barındırmaz. Bu nedenle yöntem malzemeye ulaşılabilirlik açısından elverişli ve kolay olduğundan hem sürdürülebilir bir yöntemdir hem de kimyasal içermediğinden çevre duyarlılığı bakımından tamamen doğal bir yöntemdir.

Yeni keşiflere ve özgün süreçlere açık olan bu yöntem sanatçılar ve araştırmacılar için alternatif bir alan oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular mevcut literatüre, sanatsal üretim yöntemi olarak klorofil baskının kullanımı bağlamında önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışma doğrultusunda klorofil yönteminin içeriği ve güncel sanatçıların ortaya çıkardığı örnek çalışmaların incelenmesi sanatsal ve fotografik bir yöntem olarak görüntü oluşturma anlayışının genişletilmesine neden olacaktır.

Keywords

Abstract

Photographically, there are many historical and current image creation methods. One of these methods is the Chlorophyll printing method. Chlorophyll printing is a completely natural and plant-based method. Therefore, it is a very natural alternative image creation approach in terms of environment. Various types of living (not in a dry form) leaves are used instead of photographic paper in chlorophyll printing, and photographic images are created on the leaves with the effect of photosynthesis. In the chlorophyll printing method, the photographic image is created naturally by exposing a positive image taken on transparent acetate, leaving it fixed on the leaves, only with daylight. Extremely aesthetic images are created on the leaves exposed to sunlight. Since chlorophyll is made with natural materials as a printing method, it does not contain any harmful chemicals. For this reason, the method is both a sustainable method as it is convenient and easy in terms of accessibility to the material, and it is a completely natural method in terms of environmental sensitivity as it does not contain chemicals.

This method, which is open to new discoveries and original processes, creates an alternative space for artists and researchers. The findings obtained within the scope of this study will make significant contributions to the existing literature in the context of the use of chlorophyll printing as an artistic production method. In line with the study, the content of the chlorophyll method and the examination of the sample works created by contemporary artists will lead to the expansion of the understanding of image creation as a photographic method.

Keywords