Yaşlı Hastalarda Akut Kolesistit Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Zamanlaması

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:11:58.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 8196-8198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Akut kolesistit günümüzde acil cerrahi pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. Mümkün olan hastalarda erken laparoskopik tedavi altın standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı yaşlı popülasyonda erken laparoskopik kolesistektominin pratikte ne şekilde uygulanabildiğini ve konservatif tedaviye göre sonuçlarını ortaya koymaktır.

Gereç yöntem: Hastanemizde 2017 ve 2023 yılları arasında akut kolesistit nedeniyle tedavi edilen hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalara uygulanan tedaviler ve tedavi sonrası sonuçları incelenerek erken laparoskopik kolesistektomi ve konservatif tedavi ile geç kolesistektomi olarak iki grup altında hastaların verileri incelenmiştir.

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 80,1 bulunurken hastaların %56,3 ünü kadınlar oluşturmaktaydı. Hastaların %39,4 üne erken laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Çalışma sonucunda erken laparoskopik kolesistektomi grubu ile konservatif tedavi ve geç kolesistektomi grubunun verileri ameliyat süresi, postoperatif komplikasyon gelişim oranları benzer olarak bulunmuştur. Geç kolesistektomi grubunda %11,6 oranında rekürren hastalık gelişmiştir.

Sonuç: yaşlı hastalarda akut kolesistit tedavisinde erken laparoskopik kolesistektomi güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca nüks hastalık gelişimini de önlediğinden konservatif tedaviye göre daha üstün bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Aim: Acute cholecystitis has an important role in emergency surgical practice. In suitable cases early laparoscopic cholecystectomy is accepted as the gold standard treatment method. The aim of the current study is to evaluate the suitability and the results of early laparoscopic cholecystectomy in older population.

Material and method: the patients’ data with a diagnosis of acute cholecystitis between 2017 and 2023 were evaluated retrospectively. Treatment modalities and the results were recorded. Results of early and late laparoscopic cholecystectomy were evaluated.

Findings: the mean age of the patients was 80.1 years. Early laparoscopic cholecystectomy was performed in 39.4% of patients. In analysis both early and late cholecystectomy groups were found to be similar in terms of operation time and postoperative complication rate. In late surgery group 11.6% recurrent acute cholecystitis were seen.

Result: early laparoscopic cholecystectomy can safely be performed in older cases with acute cholecystitis. Moreover, early surgery is superior due to prevention of recurrent disease.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics