Fiziksel İstismar ve İhmal Mağduru Çocuklar ile Adli Görüşme

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 21:06:21.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 9090-9098
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk fiziksel istismarı ve ihmali, çocuk istismarı çeşitleri arasında en yaygın olanlarından birisidir. Fiziksel istismar ve ihmale maruz kalmak, çocuklarda kalıcı hasarlar bırakabilmekte ve süregelen yaşamlarını etkilemektedir. Çocuğun sahip olduğu fiziksel ve psikolojik özellikler istismar ve ihmale uğramalarına karşı savunmasız hale getirebilmektedir. Özellikle yatıştırması zor ve aykırı davranış örüntüleri bulunan çocuklar gibi zorlu mizaç yapısına sahip çocukların istismara uğrama oranları daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları, var olan psikopatolojileri gibi değişkenler de çocuğa karşı istismarı arttıran etkenlerdendir. Fiziksel istismar ve ihmal yaşayan çocuklarla görüşme oldukça hassas olunması gereken ve derinlemesine incelenmesi gereken bir konudur. Buna ek olarak, adli çocuk görüşmesi cezai soruşturmada belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, çocuğun yaşı, bilişsel gelişim seviyesi, kültürü, engeli, yaşadığı travma gibi faktörler göz önünde bulundurularak görüşme yapılmalı ve sonrasında mutlaka çocuğa psikolojik destek verilmelidir.

Keywords

Abstract

Child physical abuse and neglect are two of the most common forms of child abuse. Exposure to physical abuse and neglect can cause permanent damage to children and affect their ongoing lives. The physical and psychological characteristics of a child can make them vulnerable to abuse and neglect. It is known that the rate of abuse is higher for children with a difficult temperament, especially those who are difficult to appease and have contradictory behavior patterns. However, variables such as parents' attitudes towards children and existing psychopathologies are among the factors that increase abuse against children. Interviewing children experiencing physical abuse and neglect is an issue that needs to be very sensitive and examined in depth. In addition, the judicial child interview plays a decisive role in the criminal investigation. Therefore, the child's age, cognitive development level, culture, disability, and trauma should be taken into account, and then psychological support should be given to the child.

Keywords