Pandemiden Sonra Oluşan Sanat

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:10:00.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 8112-8121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aralık 2019 da ortaya çıkan salgın coronavirüs (covid-19) sırasında sanat dünyasında çok büyük değişiklere sebep olmuştur. Koronavirüs döneminde sanatçıların kendilerini ifade etme biçimleri değişmiştir. Pandemi sonrası sanat, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişimlere uyum sağlama sürecini yansıtan dinamik bir harekettir. Dijitalleşme, sosyal ve politik mesajlar ve toplumsal hassasiyetler, pandemiden sonra sanatının öne çıkan özellikleri haline gelmiştir. Salgın sonrası dönemde sanatın gelişimine dikkat etmek, sanat dünyasının gelecekteki yönünü anlamak için çok önemlidir. Bu dönemde sanat-sanatçı-seyirci ilişkileri ve yeni medyanın irdelenmesi tamamen değişmiştir. Sanat dünyası, yerel ve uluslararası birçok kültür kurumunun arşivlerini dijital ortamlarda ve sosyal medyada izleyicilere açarak kültür sanat alanının sınırlarını genişletmiştir. Salgın sürecinde ülkeler sınırlarını kapatmış, kültür, sanat ve yaratıcılık bir kez daha kültürler arası iletişimin çekirdeği haline gelmiştir. Birçok sanatçı ve küratör, bu kriz zamanlarında topluma yardımcı olmak için sanatsal ifadenin gücünü kullanmıştır. Ayrıca araştırma merkezi olarak salgın sonrası oluşan yeni düzen ile dijital sanat, yapay zekâ, Nft ve kriptolu sanatın gelişimi, yaygınlaşması ve uluslararası platformdaki durumu incelenmiştir. Bu kritik gelişmelerin incelenmesi kripto sanatında atılacak adımların daha nitelikli olması ve yeni kripto çağına uyum sağlanabilmesi açısından önemli olacaktır.

Keywords

Abstract

During the pandemic coronavirus (covid-19), which emerged in December 2019, it caused huge changes in the art world. The way artists express themselves has changed during the coronavirus period. Post-pandemic art is a dynamic movement that reflects the process of artists and art institutions adapting to changes. Digitalization, social and political messages, and social sensitivities have become prominent features of post-pandemic art. Paying attention to the development of art in the post-pandemic period is crucial for understanding the future direction of the art world. In this period, the relationship between art-artist-audience and the examination of new media has completely changed. The art world has expanded the boundaries of the field of culture and art by opening the archives of many local and international cultural institutions to audiences on digital media and social media. Countries have closed their borders during the pandemic, and culture, art and creativity have once again become the core of intercultural communication. Many artists and curators have used the power of artistic expression to help society in these times of crisis. In addition, as a research center, the new post-pandemic order and the development, diffusion and international status of digital art, artificial intelligence, NFT and crypto art are examined. Examining these critical developments will be important for the steps to be taken in crypto art to be more qualified and to adapt to the new crypto age.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics