Şemsettin Günaltay Hükümeti

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:09:14.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 8078-8091
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 15 Ocak 1949’dan 15 Mayıs 1950’ye kadar olan Şemsettin Günaltay hükümetinin iç politika, dış politika ve ekonomi alanındaki gelişmeleri ele alınmıştır. Şemsettin Günaltay hükümet programında yeni bir seçim yasası çıkarılacağını, din ve vicdan özgürlüğüne ağırlık vereceğini ve ekonomi alanında özel teşebbüsü geliştireceğini vurgulanmıştır. 15 Ocak’ta imam hatip kurslarının açılması, 2 Şubat 1949’da din derslerinin ilköğretime konulması ve 5 Haziran 1949’da Ankara’da İlahiyat Fakültesinin açılması hükümetin din konusunda yaptığı faaliyetlerdir. İç politikada ise hükümet yeni bir seçim yasası çıkarması önemli bir evre teşkil etmiştir. Açık oy gizli sayım oy yerine gizli oy açık sayım ilkesini seçimlerin demokratikleşmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Dış politikada ise 1949 yılının ağustos ayında Avrupa Konseyine katılarak Atlantik Paktına katılma çalışmalarına büyük bir katkı sunmuştur. Ekonomide ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını kurarak ilk özel kalkınma bankasının temelleri atılmıştır. Bu gelişmelere rağmen iç politikadaki istikrasızlığı, muhalefetin yükselişini önleyemeyen ve ekonomik sorunları çözemeyen Şemsettin Günaltay Hükümeti 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimleri kaybetmiştir. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona ermiş ve Demokrat Parti Dönemi başlamıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the developments in the domestic policy, foreign policy and economy of the government of Şemsettin Günaltay from January 15, 1949, to May 15, 1950 are discussed. Şemsettin Günaltay emphasized that a new election law would be enacted in the government program, that he would focus on freedom of religion and conscience, and that he would develop private enterprise in the field of economy. The opening of imam-hatip courses on January 15, the introduction of religion courses in primary education on February 2, 1949, and the opening of the Faculty of Theology in Ankara on June 5, 1949, are the activities of the government in the field of religion. In domestic politics, the government's enactment of a new election law constituted an important phase. An important step has been taken towards the democratization of the elections, using the principle of open counting instead of open ballot. In foreign policy, he joined the Council of Europe in August 1949 and made a great contribution to the efforts to join the Atlantic Pact. In the economy, the foundations of the first private development bank were laid by establishing the Industrial Development Bank of Turkey. Despite these developments, the government of Şemsettin Günaltay, which could not prevent the instability in domestic politics, the rise of the opposition and solve the economic problems, lost the elections held on 14 May 1950. The 27-year Republican People's Party government came to an end and the Democratic Party Period began.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics