Öğretmen ve Velilerin Sosyal Medyadaki Okul Uygulamaları ile İlgili Paylaşımlarının Okul Yöneticileri Üzerindeki Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8030-8045
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen ve veliler tarafından sosyal medya platformlarından okullarla ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan bu paylaşımların okul yöneticileri üzerindeki etkilerini tespit etmek ve aldıkları kararlarda etkilerinin olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada örneklem grubu İstanbul ili, Tuzla, Pendik, Kartal ve Ümraniye ilçelerinde 1 Anaokulu, 10 İlkokul, 5 Ortaokul, 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Lisesi ve 1 Rehberlik Araştırma Merkezinde görev yapan toplam 20 okul müdüründen oluşmuştur. Bu araştırmada örneklem grubunun çeşitli kademelerdeki okul müdürlerinden oluşmasından dolayı maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan görüşme formundaki sorular örneklem grubuna sorularak veriler toplanmıştır. Görüşmeler yüz yüze ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Posts about schools are shared on social media by teachers and parents. It has been aimed to find out the effects of these posts on school principals and if they have any effects on the decisions they make. The sample group of this project, which was done by using the qualitative research methods, consists of 20 school principals from 1 kindergarten, 10 primary schools, 5 secondary schools, 2 vocational and technical Anatolian high schools, 1 Anatolian high school and 1 counseling and research center. In this project because of that the sample group consists of school principals of various grades, maximum variety exemplification is seen. Data was collected by asking questions in forms of semi-structured interviews. The interviews were made face to face and sound recorded.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics