Cihad ve Kitale Dair Emirlerin Klasik Ve Modern Tefsirlerde Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:20.0
Language : Türkçe
Konu : Tefsir
Number of pages: 7996-8007
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cihat ve kıtal kelimeleri nüzul süreci bağlamında, Mekkî ve Medenî dönemde, bazı anlamlar kazanmış ve bunların ifade edilmesi için kullanılmıştır. Makalemizin başında bu anlam kazanımlarına değindik. Sonra da Cihat ve kıtal’le ilgili pasajları fetih çağrısı olarak değerlendirenlerin argümanlarını klasik tefsir yorumları üzerinden inceleyerek bu tefsir ekolünün ilgili ayetleri nasıl değerlendirdiklerini anlamaya çalıştık. Daha sonra cihat ve kıtalle ilgili pasajları savunmaya yönelik bir eylem olarak değerlendirenlerin argümanlarını klasik ve modern tefsir yorumları üzerinden inceleyerek bu tefsir ekolünün ilgili ayetleri nasıl değerlendirdiklerine baktık. Cihat ve kıtal ayetlerini fetih eylemi olarak kabul edenlerle bu ayetleri savunmaya yönelik bir eylem olarak kabul edenlerin ortak paydasını ortaya koyarak, her iki ekolün dayandığı nasların aynı olmasına rağmen bakış açılarındaki farklılığın neden olduğu farklı tefsir yorumlarına örnekler verdik. Yukarıda ifade edilen karşılaştırmaları yaptıktan sonra cihat ve kıtal ayetlerine savunmaya yönelik bir eylem diyenlerin “Savunma” kavramı üzerindeki ifadelerinin tasnifini yaparak, “Savunma” ifadesiyle ne demek istediklerini anlamaya çalıştık.

Keywords

Abstract

The meanings of the words Jihad and Qital during the Meccan and Medinan period are examined in the context of the descent period. The arguments of those who consider the sentences of jihad and qital as a conquest call are examined through the comments of the classical interpretation, it was tried to understand how the school of this interpretation evaluated these relevant verses. The arguments of those who consider the sentences of jihad and qital as an act of defense are examined through the comments of the classical interpretation, it was also tried to understand how the school of this interpretation evaluated these verses. The shared approach of those who accept the verses of jihad and qital as an act of conquest and those who accept them as an act of defense are shown, it is stated that even though the main principles on which the two schools are based are the same, the difference in their perspectives causes different comments of interpretations. The expressions on the term “Defense” of those who consider the verses of jihad and qital as an act of defense are classified, it is tried to understand what they mean by the expression “Defense”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics