Havacilik Sektörü Yer Hizmetlerinde İş Kazasi ve Meslek Hastaliklari ile Tehlike, Yangin ve Risk Faktörleri

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:16.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 7976-7986
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel ekonomide entegrasyonun çoğalması tehlikelerin çeşitlenmesine ve daha detaylı şekilde ele alınmasına neden olmuştur. Başarılı şirketler, belirsizlikten kaçınmanın yollarını aramak yerine riskten fırsat çıkarmaya odaklanır. İş yapısının değişim, yaşayan iş dünyasında artan rekabet, ekonomik dalgalanmalar, kanuni yükümlülükler, teknolojik innovasyon, küreselleşme gibi faktörler işletmelerin organizasyon yapıları ve yönetim yaklaşımları üzerinde etkili olmuştur. Bu nedenlerle risk yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Çünkü risklerin derecesine bağlı olarak faydalar ve kazanç artmaktadır.

Risk yönetiminin ana özelliği risklerin yönetilmesine kurum çapında bütünsel olarak yaklaşılmasıdır. İşletme çapında bir perspektiften temel mevcut ve olası risklerin belirlenmesi, tanımlanması, anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesini bulundurmaktadır. Risk yönetiminin faydaları; organizasyon el amaçların başarılmasında makul güvence elde edilmesi, daha stratejik düşünme, doğru projeksiyon; tepkisel yönetimden uzaklaşıp, proaktif yaklaşıma taşınmak; rekabet üstünlüğü sağlamak, risklerdeki fırsatları teşhis etmek olarak özetlenebilmektedir.

Meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken teşhisi iş hayatında gerek çalışanların daha mutlu ve işine bağlı olarak çalışmasında gerekse üretim süreci sonucunda hizmetlerin nihai kullanıcılara yeterli ve verimli şekilde ulaştırılmasında oldukça etkilidir. Bu çalışmada, Çanakkale Havalimanında yer hizmetlerinde çalışanlarda çalışma ortamında düzenli olarak maruz kalınan olumsuz koşulların çalışan sağlığına etkileri araştırılmış ve bu kapsamda yapılan araştırma sonucuna göre çözüm önerileri sunulmuştur.Ayrıca Çanakkale havalimanında alınan yangın güvenlik önlemleri ve Çanakkale ARFF teşkilatı hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

The proliferation of integration in the global economy has led to the diversification of the dangers and their more detailed consideration. Successful companies focus on extracting opportunity from risk rather than seeking ways to avoid uncertainty. Factors such as the change of business structure, increasing competition in the living business world, economic fluctuations, legal obligations, technological innovation, globalization have been influential on the organizational structures and management approaches of businesses. For these reasons, risk management has become very important. Because the benefits and gains increase depending on the degree of risks.

The main feature of risk management is the holistic approach to risk management throughout the enterprise. It involves identifying, defining, understanding, evaluating and managing key current and potential risks from an enterprise-wide perspective. Benefits of risk management; obtaining reasonable assurance in achieving organizational goals, more strategic thinking, accurate projection; moving away from reactive management to a proactive approach; It can be summarized as providing competitive advantage and identifying opportunities in risks.

Prevention and early diagnosis of occupational diseases are very effective in ensuring that employees work more happily and engaged in their work, and in delivering services to end users in an adequate and efficient manner as a result of the production process. In this study, the effects of the negative conditions that are regularly exposed in the working environment of the ground handling workers at Çanakkale Airport were investigated, and solutions were presented according to the results of the research conducted in this context. In addition, information will be given about the fire safety measures taken at Çanakkale airport and the Çanakkale ARFF organization.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics