Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Yönetim ve Denetimine İlişkin Metaforları

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:37:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8282-8299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretiminin birinci ve ikinci kademesinde çalışmakta olan müdür ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesidir. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Mersin ili Silifke ilçesindeki okullarda görev yapmakta olan 40 müdür ve müdür yardımcısı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda müdür ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimine ilişkin algılarının genellikle olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda müdür ve müdür yardımcılarının eğitim denetimine ilişkin algılarının genellikle nötr veya olumsuz olduğu görülmüştür. Olumsuz metaforlar incelendiğinde bu olumsuzluğun denetim alanının belirsiz ve kontrol edilemez bir süreç olarak algılanmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç 12 geçersiz metafor ile birlikte katılımcıların bir kısmının eğitim yönetimi ve denetimi hakkında veya metafor üretme hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı olmuştur.

Keywords

Abstract

The metaphors of the perceptions of the principals and principals who are in education in the first and second education of the primary education of this purpose, about the education management and education are transportation education. The research can be carried out in the spring term of the 2021-2022 academic year with the application of 40 principals and directorates, whose schools are located in Mersin Silifke. It is thought that the perceptions of research directors and principals towards their education will be positive. Evaluation of the education of research directors and principals for their education or it is thought to be negative. For negative metaphors, this negativity control is achieved because it is perceived as a complete and controllable process. As a result of the research, 12 adults have information about a metaphor, about an educational process related to metaphor.

Keywords