Afet Dönemlerinde Hastanelerde Uygulanan Etik Yönetim Yaklaşımlarının Sağlık Çalışanlarının Motivasyonuna Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 7900-7909
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Ani olarak yaşanan afet süreçlerinde, etik ilkeler doğrultusunda, sağlık kurumlarının uyguladığı etik yönetim uygulamalarının çalışanların bu yoğun çalışma dönemlerinde motivasyonuna nasıl etki ettiğinin belirlenmesinin yanı sıra yöneticilerin uyguladıkları kriz yönetimi sorumluluğu sorumlulukları ve rolleri arasındaki farkı, göstermek ve bu durumun iş motivasyonuna olan etkilerini analiz etmektir. Araştırma, deneysel olmayan tarama deseni ile hazırlanmıştır. Kolay tesadüfi (rassal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

 Bu çalışmanın sonucunda, sağlık sektörü çalışanları için etik yönetimin motivasyon üzerinde pozitif yönlü etkisi belirlenmiştir. Sağlık kuruluşlarının yöneticilerinin afet yönetimi yükümlülüklerine açıklık getirmekte ve sağlık çalışanlarının kurum kültürüne uygun topluma nitelikli sağlık hizmeti sunmak, çalışanlarda amaç oluşturma birliği hususunda öneriler sunmaktadır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how ethical management practices mandated by ethical principles and offered by health institutions affect the motivation in this hectic working age in sudden disaster processes, as well as to highlight the distinction between crisis management protectors and roles played by customers and to analyze how this process's results affect work motivation The study used a non-experimental screening design. It enables determining the current status of the group from the individuals in the selected group and obtaining information about their views, beliefs, and attitudes. The simple random sampling method was used. This study determined the positive effect of ethical management on employee motivation in the health sector. It clarifies the disaster management obligations of the managers of health institutions, and offers suggestions about providing quality health services to society in accordance with the corporate culture of health workers, and unity of purpose in employees, at the beginning of the organizational and managerial factors affecting the motivation of health workers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics