Kitsch ve Tipografiye Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:19.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 7887-7899
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut teknoloji, insanlığı iletişim ve etkileşim konusunda oldukça aktif kılmıştır. Böylece 21. yüzyıl dijital platformları, her yaştan insanın varlık bulabildiği ve içerik üretebildiği bir saha olagelmiştir. Bu etkileşim sahalarında, tasarımın ve tipografik unsurların doğru ve işlevsel kullanımından söz etmek neredeyse imkânsız hale gelir. Instagram ve Youtube temelinde, estetikten yoksun olarak üretilen bu içerikler kitsch bağlamında irdelendiğinde ise, bir ‘şey’i kitsch yapan temel unsurların tespitine gerek duyulmaktadır. Bu unsurlar doğrultusunda kitsch; taklit edilebilir, zamanın dışına çıkabilir, işlevsiz, popüler ve duygusal şeklindeki ifadelerle başlıklandırılabilir.

Sosyal medya ortamlarının yaygın bir şekilde kullanımı sonucu görsel içeriklerin yanı sıra tipografik içeriklerin ve bu içerikleri oluşturan söylemlerin de kitsch kavramı ile ortak bir paydada kesiştiği gözlemlenmiştir. Araştırmada, günlük yaşantının içinde, sosyal medya aracılığıyla yaygınlık kazanan bu söylemlere örnekler tespit edilmiş ve yalnızca görsel oluşumlarıyla değil yayılım ve tüketiliş biçimleriyle de nasıl kitsch oldukları irdelenmiştir. Bu makale birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı Sanatta Yeterlik tezinden üretilmiştir.

Keywords

Abstract

Current technology has made humanity very active in communication and interaction. Thus, 21st century digital platforms have become a field where people of all ages can find existence and produce content. In these areas of interaction, it becomes almost impossible to talk about the correct and functional use of design and typographic elements. When these content, which are produced without aesthetics on the basis of Instagram and Youtube, are examined in the context of kitsch, it is necessary to determine the basic elements that make a 'thing' kitsch. In line with these elements, kitsch; can be imitated, out of time, dysfunctional, popular and emotional.

As a result of the widespread use of social media environments, it has been observed that besides visual content, typographic content and the discourses that make up these contents intersect with the concept of kitsch on a common denominator. In the research, examples of these discourses, which have become widespread in daily life through social media, have been determined and it has been examined how they become kitsch not only with their visual formations but also with their distribution and consumption styles. This article was produced from the Proficiency in Art thesis prepared by the first author under the supervision of the second author.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics